Obec Spišská Teplica

Faktúra

skupinové úrazové poistenie DHZ

Identifikácia

Číslo faktúry: 237020490203

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: poistna zmluva

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: QBE Insurance (Europe) Limited

Adresa dodávateľa: Štúrova 27, P.O.BOX E-50,042 80 Košice

IČO dodávateľa: 36855472

Predmet faktúry: skupinové úrazové poistenie DHZ

Fakturovaná suma: 72.90 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.02.2017

Dátum doručenia: 01.03.2017

Datum zverejnenia: 07.04.2017

Dokumenty