Obec Spišská Teplica

Faktúra

plyn

Identifikácia

Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: SPP a.s.,

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: plyn

Fakturovaná suma: 1597.00 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 02.12.2012

Datum zverejnenia: 07.02.2012

Dokumenty