Obec Spišská Teplica

Faktúra

El. energia

Identifikácia

Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: VSE a.s,

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, Košice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: El. energia

Fakturovaná suma: 2598.18 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 13.01.2012

Datum zverejnenia: 07.02.2012

Dokumenty