Obec Spišská Teplica

Faktúra

Poplatok za separovaný zber

Identifikácia

Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Technické služby mesta Svit,

Adresa dodávateľa: Štúrova 87, Svit

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Poplatok za separovaný zber

Fakturovaná suma: 2351.60 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 10.01.2012

Datum zverejnenia: 07.02.2012

Dokumenty