Obec Spišská Teplica

Faktúra

Plastové okná Požiarna zbrojnica

Identifikácia

Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: PS Trade Slovakia,

Adresa dodávateľa: Školská 782/15

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Plastové okná Požiarna zbrojnica

Fakturovaná suma: 2000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 29.12.2012

Datum zverejnenia: 07.02.2012

Dokumenty