Obec Spišská Teplica

Faktúra

Alikvotný podiel zvýšených nákladov separovaného zberu

Identifikácia

Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Technické služby mesta Svit, Štúrova 87, Svit

Adresa dodávateľa: Štúrova 87, Svit

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Alikvotný podiel zvýšených nákladov separovaného zberu

Fakturovaná suma: 1316.16 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 27.12.2011

Datum zverejnenia: 07.02.2012

Dokumenty