#
#

Navigácia

Obsah

Výstavba cyklochodníka

Cyklochodník je o celkovej dĺžke 1 247,5 m a tvorí cykloprepojenie obce s mestami Poprad a Svit, trasovanie je pozdĺž cesty III/3065 od zastavanej časti obce s napojením na jestvujúci cyklochodník. Výstavba začala v marci 2021, prebieha kolaudačné konanie.