#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.09.2018

dodatok_č_4_k_zmluve_o_nájme_nebytových_priestorov

dodatok_č_4_k_zmluve_c_1/2016

0,00 EUR

Gabriela Červeňová

Obec Spišská Teplica

18.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

373/2018/OK

3 300,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Prešovský samosprávny kraj

10.09.2018

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.2/2016

Dodatok č.1

6,00 EUR Šesťeur.

Mária Žigová

Obec Spišská Teplica

05.09.2018

Nájomna zmluva 16/2018

16/2018

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Milan Urban

Obec Spišská Teplica

05.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o lízingu

1

Neuvedené

VÚB Leasing, a.s.

Obec Spišská Teplica

05.09.2018

Zmluva o lízingu hnuteľných vecí

LZC/18/10708

3 992,00 EUR

VÚB Leasing, a.s.

Obec Spišská Teplica

05.09.2018

Nájomná zmluva č. 15/2018

15/2018

50,00 EUR Päťdesiat eur.

Alena Kubaská

Obec Spišská Teplica

31.08.2018

zmluva o poskytnutí grantu

7/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

ACB Slovensko o.z.

Obec Spišská Teplica

28.08.2018

Sponzorská zmluva

27_08_2018

200,00 EUR dvestoeur

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

25.08.2018

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

25082018

2 200,00 EUR

Musichouse s.r.o.

Obec Spišská Teplica

25.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o podaní umeleckého výkonu

1

Neuvedené

Výkonný umelec: Peter Cmorik

Obec Spišská Teplica

24.08.2018

Sponzorská zmluva

24_08_2018

50,00 EUR Päťdesiat eur

Quali slovakia

Obec Spišská Teplica

24.08.2018

Sponzorská zmluva

24_08_2018

100,00 EUR Jednosto Eur

Hertely Štefan

Obec Spišská Teplica

24.08.2018

Nájomná zmluva č. 14/2018

14/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Ing. Vladimír Mešár

Obec Spišská Teplica

24.08.2018

Nájomná zmluva č. 13/2018

13/2018

50,00 EUR Päťdesiat eur.

Ondrej Dunaj Jurčo

Obec Spišská Teplica

23.08.2018

Nájomná zmluva č. 12/2018

12/2018

50,00 EUR Päťdesiat eur.

Bc. Rastislav Kašprák

Obec Spišská Teplica

22.08.2018

Sponzorská zmluva

22_08_2018

50,00 EUR Päťdesiat eur

Hajcerstav s.r.o.

Obec Spišská Teplica

21.08.2018

Rámcová zmluva

21082018

Neuvedené

MVDr. Lenka Zolnierčiková

Obec Spišská Teplica

20.08.2018

Zmluva o poskytnutí služby

13082018

7 350,00 EUR

Neudorf, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

16.08.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

IROP-Z-302021J101-222-13

154 094,35 EUR

Obec Spišská Teplica

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

16.08.2018

Zmluva o dielo

15082018

2 160,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

16.08.2018

Dohoda 18_36_052_189

Dohoda 18_36_052_189

1 301,40 EUR Jedentisíctristojedeneur 40/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

15.08.2018

Sponzorská zmluva

15_08_2018

50,00 EUR Päťdesiat eur

Obec Spišská Teplica

RJ tech, s.r.o., Okružná 92, 059 34 Spišská Teplica

14.08.2018

Kúpna zmluva - kompostéry

Z201830748_Z

85 494,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Obec Spišská Teplica

07.08.2018

Zmluva o nájme reklamnej plochy

20072018

300,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: