#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.07.2018

Nájomná zmluva č. 11/2018

11/2018

300,00 EUR Tristo eur.

Štefan Žačok

Obec Spišská Teplica

12.07.2018

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness- dotácie

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Spišská Teplica

10.07.2018

Nájomná zmluva č. 10/2018

10/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Katarína Kriššáková

Obec Spišská Teplica

05.07.2018

Dodatok č. 1 k zmluve

05072018

16 875,72 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

29.06.2018

Rámcová kúpna zmluva

062018

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad

29.06.2018

Výpoveď rámcovej zmluvy

30032018

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad

29.06.2018

Zmluva o poskytnutí služby

29_06_2018

1 620,00 EUR Jedentisícšesťstodvadsať

JUDr.Anna Filipová

Obec Spišská Teplica

22.06.2018

Nájomná zmluva č. 9/2018

Nájomná zmluva č. 9/2018

37,50 EUR Tridsaťsedem eur 50/100

Ing. Ondrej Kollár

Obec Spišská Teplica

22.06.2018

Zmluva o dielo

21062018

7 200,00 EUR

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Obec Spišská Teplica

15.06.2018

Zmluva o poskytnutí peňažného daru

Na-113-2018

4 000,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Nadácia Slovenskej sporiteľne

13.06.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/82

95 898,32 EUR

Obec Spišská Teplica

Ministerstvo životného prostredia SR

13.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2018

500,00 EUR Päťsto Eur

Občianske združenie Žijeme v Teplici

Obec Spišská Teplica

04.06.2018

Kúpna zmluva 02.03.2018

Kúpna zmluva 02.03.2018

Neuvedené

Vlastníci nehnuteľného majetku v KÚ Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

04.06.2018

Rekonštrukcia Družstevnej ulice

4909.80700061KU-dodatok _c_1

Neuvedené

EUROVIA SK, a.s.

Obec Spišská Teplica

31.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

PHZ-OPK1-2018-000747-003

30 000,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

24.05.2018

Zmluva o Lízingu hnuteľných vecí č. LZC/18/10409

LZC_18_10409

Neuvedené

VÚB Leasing, a.s.

Obec Spišská Teplica

24.05.2018

Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 1/2016

Dodatok_č_3_k zmluve_č_1_2016

0,10 EUR

Gabriela Červeňová

Obec Spišská Teplica

24.05.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva 23_05_2018

9,00 EUR Deväť eur.

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

23.05.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

230518 - 2030193650

Neuvedené

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

11.05.2018

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení služieb v ochrane zdravia

11_05_2018 Dodatok c_1 k Zmluve

180,00 EUR Jednostoosemdesiat Eur

Pracovná zdravotná služba s.r.o.

Obec Spišská Teplica

10.05.2018

Sponzorská zmluva

30042018

300,00 EUR

Obec Spišská Teplica

JUNO DS s.r.o.

09.05.2018

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

09_05_2018

2 200,00 EUR

Výkonný umelec: Peter Cmorik

Obec Spišská Teplica

07.05.2018

Dodatok k zmluve č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

20_04_2018_dodatok c_1

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

NATUR-PACK, a.s.,

02.05.2018

Zmluva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovnou zdravotnou službou s.r.o., Poprad

02_05_2018

30,00 EUR Tridsať eur

Pracovná zdravotná služba s.r.o.

Obec Spišská Teplica

02.05.2018

Dodatok k zmluve

20_04_2018_dodatok c_1

7 272,00 EUR Sedemtisícdvestosedemdesiatdva Eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: