#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.12.2020

119/2020

Objednávame si u Vás vytýčenie sietí pre stavbu cyklis. chodníka Sp. Teplica - Poprad

Neuvedené

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

22.12.2020

118/2020

Objednávame si u Vás vytýčenie vodovodných sietí pre stavbu cyklis. chodníka Sp. Teplica - Poprad. Č

Neuvedené

Podtatranská vodár.prevádz.spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

11.12.2020

117/2020

Objednávame si u Vás dovoz a osadenie vianočného stromčeka a vianočnej výzdoby.

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

10.12.2020

116/2020

Objednávame si u Vás prúdový chránič 4-pólové 40 A 0.03 A 400 V + servis s dopravou.

101,00 EUR Stojedeneur

HERZ - JH s.r.o.

Obec Spišská Teplica

08.12.2020

115/2020

Objednávame si u Vás opravu, údržbu a rozšírenie elektroinštalácie v objekte KD a osvetlenie obecné

Neuvedené

MACO elektromont, s.r.o., Mládeže 284/14, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

04.12.2020

114/2020

Objednávame si u Vás výrub stromov podľa CP z 01.12.2020 a podľa výzvy na predloženie CP.

5 840,00 EUR Päťtisíosemstoštyridsaťeur

Stromservis, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

04.12.2020

113/2020

Objednávame si u Vás tonery cierny: 85A 2ks , 201X 2ks, 207X 2ks, farebne 207X 3ks, USB klavesnica,

Neuvedené

KOMPUTORO, s.r.o., Jesenná 3174, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

03.12.2020

112/2020

Objednávame si u Vás servisnú kontrolu vozidla OPEL VIVARO.

30,00 EUR Tridsaťeur.

AutoProfiTech, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

03.12.2020

111/2020

Objednávame si kamenivo s dopravou.

Neuvedené

Ľubomír Lajoš

Obec Spišská Teplica

26.11.2020

110/2020

Objednávame si u Vás mechanické odhŕňanie a pluhovanie snehu + posyp materiálom a soľou.

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

24.11.2020

109/2020

Objednávame si u Vás montáž vianočného osvetlenia.

Neuvedené

ENERGA TATRY, spol. s r.o.

Obec Spišská Teplica

24.11.2020

108/2020

Objednávame si u Vás spustenie kotla do prevádzky a riadiacu jednotku na kúrenie pre komunitné centr

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Segas Poprad s.r.o.

Obec Spišská Teplica

24.11.2020

107/2020

Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu pre stavbu Komunitného centra v Spišskej

350,00 EUR Tristopätdesiat eur

Ing. Milada Babničová, energetická certifikácia budov

Obec Spišská Teplica

18.11.2020

106/2020

Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odb. skúšku elektrického zariadenia - obytný kontajner.

120,00 EUR Stodvadsaťeur

HERZ - JH s.r.o.

Obec Spišská Teplica

10.11.2020

105/2020

Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku zvislých posuvných brán - budova DHZ.

50,00 EUR Päťdesiateur.

Jozef Lach

Obec Spišská Teplica

05.11.2020

104/2020

Objednávame si u Vás revíziu plynovodu na komunitnom centre - Spišská Teplica.

80,00 EUR Osemdesiateur

JÁN PETRAS

Obec Spišská Teplica

05.11.2020

103/2020

Objednávame si u Vás stravovanie pre pracovný tím - celoplošné testovanie COVID 19 v dňoch 07.11. -

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

04.11.2020

102/2020

Objednávame si u Vás prenájom UV -C svetiel na celoplošné testovanie COVID 19 , termín 7 a 8 novembe

144,00 EUR Stoštyridsaťštyrieur

PM KLIMA s.r.o.

Obec Spišská Teplica

04.11.2020

101/2020

Objednávame si u Vás spracovanie žiadosti o dotac. z envirofondu v oblasti " Rozvoj odpadového hospo

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat eur.

Ing. Peter Franko, Široká 1882/78, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

02.11.2020

100/2020

Objednávame si u Vás prehliadku chladiaceho zariadenia v dome smútku.

108,00 EUR Stoosemeur

Tatrachlad Poprad s.r.o., Továrenská 3, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

30.10.2020

99/2020

Objednávame si u Vás stravovanie pre pracovný tím - celoplošné testovanie COVID 19 v dňoch 31.10 -

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

29.10.2020

98/2020

Objednávame si u Vás osadenie basketbalových košov na základe zmluvy PSK 514/2020/DPR - Projekt Obno

1 492,00 EUR Tisícštyristodeväťdesiatdvaeur

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

28.10.2020

97/2020

Objednávame si u Vás zistenie a odstránenie poruchy na verejnom osvetlení - časť Záhumená.

Neuvedené

ENERGA TATRY, spol. s r.o.

Obec Spišská Teplica

28.10.2020

96/2020

Objednávame si u Vás revíziu komína - Komunitné centrum Spišská Teplica.

60,00 EUR Šesťdesiateur

ERIMONT s.r.o.

Obec Spišská Teplica

23.10.2020

95/2020

Objednávame si u Vás prenájom UV-C svetiel na celoplošné testovanie COVID 19 - príprava miestností

144,00 EUR Stoštyridsaťštyrieur

PM KLIMA s.r.o.

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: