#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.07.2018

104/2018

Objednávame si u Vás CD - mestá a obce,ako orgány ochrany prírody.

11,50 EUR Jedenásť eur. 50/100

Ing. Martina Ďurišová

Obec Spišská Teplica

20.07.2018

103/2018

Objednávame si u Vás PD pre ohlásenie stavebných úprav MK ul. Mlynská v počte 6 paré s VVaRS.

500,00 EUR Päťsto eur.

Ing. Bohuslav Mäsiarčik PROKOM

Obec Spišská Teplica

20.07.2018

102/2018

Objednávame si u Vás pódium, prestrešenie a ozvučenie na Teplický jarmok - 25.8.2018.

1 300,00 EUR Jedentisíctristo eur.

MACO sound & light system, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

20.07.2018

101/2018

Objednávame si u Vás sprostredkovanie a vykonanie TK a EK na vozidle Tatra 148 PP-766BE.

168,00 EUR Jedenstošesťdesiatosem eur.

Miroslav Točoň MT REPAIR CAR

Obec Spišská Teplica

20.07.2018

100/2018

Objednávame si u Vás zapožičanie filmu Obchod na korze - Teplický jarmok 2018

60,00 EUR Šesťdesiat Eur

Asociácia slovenských filmových klubov

Obec Spišská Teplica

20.07.2018

99/2018

Objednávame si u Vás sadu tonerov do tlačiarne HP M277, M1212rf

0,00 EUR

KOMPUTORO, s.r.o., Jesenná 3174, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

17.07.2018

98/2018

Objednávame si u Vás znalecký posudok na parcelu KN- E 1286.

100,00 EUR Jedenstoeur.

Ing. Róbert Kromka, Záhradná 913, 059 21 Svit

Obec Spišská Teplica

17.07.2018

97/2018

Objednávame si u Vás znalecký posudok na parcelu KN - E 5166/1.

100,00 EUR Jedensto eur.

Ing. Róbert Kromka, Záhradná 913, 059 21 Svit

Obec Spišská Teplica

16.07.2018

96/2018

Objednávame si u Vás štvrťročnú aktualizáciu digitálnych údajov

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Spišská Teplica

16.07.2018

95/2018

Objednávame si u Vás masívnu kovovú raznicu s príslušenstvom + 500ks hladkých medených mincí

2 250,00 EUR Dvetisícdvestopäťdesiat Eur

Jozef Šmrhola - OPLYMP

Obec Spišská Teplica

16.07.2018

94/2018

Žiadame Vás o sponzorský dar na Teplický jarmok- 25.8.2018.

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

12.07.2018

93/2018

Objednávame si u Vás výmenu futbalových striedačiek a inštaláciu sietí za bránky

0,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

12.07.2018

92/2018

Objednávame si u Vás prírodné kamenivo 9t, frakcia 4-8.

0,00 EUR

Marián Saraka - Uhlomarket

Obec Spišská Teplica

12.07.2018

91/2018

Objednávame si u vás pohrebné služby

480,00 EUR Štyristoosemdesiat €

ACHERON pohrebná služba s.r.o.

Obec Spišská Teplica

04.07.2018

90/2018

Objednávame si u Vás makadám 25 t, frakcia 0/63.

Neuvedené

Marián Saraka - Uhlomarket

Obec Spišská Teplica

02.07.2018

89/2018

Objednávame si u Vás ohradový panel 3000x1200 mm v počte 8 ks + dopravu

830,00 EUR Osemstotridsať Eur

Ján Kovalík - KOVO

Obec Spišská Teplica

28.06.2018

88/2018

Objednávame si u Vás dopravné značky podľa CP zo dňa 25.06.2018 v počte 6 ks s príslušenstvom

908,42 EUR

Dopravné značenie Poprad s.r.o, Levočská 4806, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

21.06.2018

87/2018

Objednávame si u Vás vykonanie a sprostredkovanie TK a EK na motorové vozidlo Trafic PP-969CM

144,50 EUR Jedenstoštyridsaťštyri eur 50/100

Miroslav Točoň MT REPAIR CAR

Obec Spišská Teplica

21.06.2018

86/2018

Objednávame si u Vás skriňu dub bardolíno REA OFFICE S505.

123,00 EUR Jedenstodvadsaťtri eur.

DREVONA MARKET s.r.o.

Obec Spišská Teplica

14.06.2018

85/2018

Objednávame si u Vás reklamné predmety s potlačou.

460,00 EUR

Ing. Emil Skokan - Signet

Obec Spišská Teplica

14.06.2018

84/2018

Objednávame si u Vás živé barany v počte ks 5,cena 2,30/ kg.

Neuvedené

SHR Daniel Polomsky

Obec Spišská Teplica

13.06.2018

83/2018

Objednávame si u Vás montáž bilbordu.

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

13.06.2018

82/2018

Objednávame si u Vás reklamné predmety na Teplický jarmok 2018.

950,00 EUR Deväťstopäťdesiat eur

Ing. Emil Skokan - Signet

Obec Spišská Teplica

13.06.2018

81/2018

Objednávame si u Vás drobné stolárske práce.

Neuvedené

Mário Malučký - Luna, Partizánska 531/65, 053 15 Hrabušice

Obec Spišská Teplica

13.06.2018

80/2018

Objednávame si u Vás grafické návrhy - Kalvária.

1 000,00 EUR Jedentisíc

NOMEX s.r.o.

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: