#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.10.2020

96/2020

Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na porealizačné zameranie KC a spevnených plôch

374,00 EUR Tristosedemdesiatštyrieur

Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN

Obec Spišská Teplica

23.10.2020

95/2020

Objednávame si u Vás megafón Auna 60 - 1ks a bezkontaktný teplomer Belovedone CK -T1503 1 ks.

69,80 EUR Šesťdesiatdeväťeur 80/100

NAY, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava – mestská časť Rača

Obec Spišská Teplica

22.10.2020

94/2020

Objednávame si u Vás dávkovač dezinfekcie bezdotykovy´ s rozprašovačom - stojan na pult 2 ks.

341,00 EUR Tristoštyridsaťeur

MOLPIR, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

19.10.2020

93/2020

Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky.

60,60 EUR Šesťdesiat 60/100 eur

Michal Belko Neobaluy

Obec Spišská Teplica

16.10.2020

92/2020

Objednávame si u Vás dodanie tovaru a prác na ul. Vodárenskej podľa predloženej CP zo dňa 14.10.2020

430,32 EUR Štyristotridsaťeur 32/100

Peter Šebest - NAVAR

Obec Spišská Teplica

16.10.2020

91/2020

Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky.

82,44 EUR Osemdesiatdva 44/100 eur

Výroba a obchod Švagerko, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

16.10.2020

90/2020

Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.

156,07 EUR Jedenstopäťdesiatšesť 07/100 eur

Výroba a obchod Švagerko, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

08.10.2020

89/2020

Objednávame si u Vás výrobu reklamných bannerov - Cyklistický chodník Spišská Teplica - Poprad podľa

108,00 EUR Stoosemeur

SIGNET print s.r.o.

Obec Spišská Teplica

29.09.2020

88/2020

Objednávame si u Vás materiál na výstavbu KC podľa CP.

4 574,51 EUR Štyritisícpäťstosedemdesiatštyri€ 51/100

PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.

Obec Spišská Teplica

21.09.2020

86/2020

Konzul. činnosti a spolupráca v oblasti príp. a realizácie procesu participácie verejnosti pri rozvo

20,00 EUR Dvasaťeur/hod

Spolupráca pri tvorbe regiónov, obcí a miest - STROM

Obec Spišská Teplica

21.09.2020

87/2020

Objednávame si obed pre 5 osôb- pracovné stretnutie 22.9.2020.

60,00 EUR Šesťdesiateur

Obecné služby Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

21.09.2020

85/2020

Objednávame si u Vás poradenské a konzultačné služby - participatívne územné plánovanie, mesačná fak

24,00 EUR Dvasaťštyrieur/hod

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Obec Spišská Teplica

17.09.2020

84/2020

Objednávame si u Vás geodetické práce pre stavbu "Cyklistický chodník Spišská Teplica - Poprad" v zm

Neuvedené

GLOBING POPRAD s.r.o.

Obec Spišská Teplica

16.09.2020

83/2020

Objednávame si u Vás 2x basketbalovú konštrukciu, basketbalovú dosku, basketbalovú obruč a basketbal

824,92 EUR Osemstodvadsaťštyri 92/100 eur

Krimar s.r.o.

Obec Spišská Teplica

07.09.2020

82/2020

Objednávame si u Vás 2 ks - prietokový ohrievač s montážou a dopravou.

310,50 EUR Tristodesaťeur 50/100

Bystrík Ďuraš - SEGAS

Obec Spišská Teplica

04.09.2020

81/2020

Objednávame si u Vás školenie vodičov refer. vozidiel dňa 9. septembra 2020.Dohodnutá cena je 10 €/

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Zuzana Skokanová

Obec Spišská Teplica

02.09.2020

80/2020

Objednávame si u Vás rekonštrukciu rozvodov elektr.energie v objekte holubiarskeho združenia a v skl

Neuvedené

ENERGA TATRY, spol. s r.o.

Obec Spišská Teplica

02.09.2020

79/2020

Objednávame si u Vás zariadenie kuchyne.

3 595,02 EUR Tritisícpäťstodeväťdesiatpäťeur 02/100

Výroba a obchod Švagerko, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

26.08.2020

78/2020

Objednávame si u Vás poťahy - 6 ks.

211,70 EUR dvestojedenásť 70/100 eur

Desaka s.r.o, Budovatelská 450, 70800 Ostrava-Poruba

Obec Spišská Teplica

12.08.2020

77/2020

Objednávame si u Vás vytýčenie hranice medzi parcelami KN - C č.386/1 a 381/2,383 v k.ú.Spišská Tepl

150,00 EUR Stopäťdesiateur

Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN

Obec Spišská Teplica

06.08.2020

76/2020

Objednávame si u Vás projekt dopravného značenia s odsúhlasením ODI pre čiastočnú, resp. úplnu uzavi

144,00 EUR Jedenstoštyridsaťštyri eur.

ZAREMKOM

Obec Spišská Teplica

06.08.2020

75/2020

Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky.

102,89 EUR Stodva 89/100 eur.

Výroba a obchod Švagerko, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

06.08.2020

74/2020

výdajník + barely na pitný režim

116,40 EUR

Allinoxsteel s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica

05.08.2020

74/2020

Objednávame si u Vás HP - snehový CO2 s dodaním a montážou.

Neuvedené

TATRAHASIL, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

04.08.2020

73/2020

Objednávame si u Vás montáž elektronickej zabezpečovacej signalizácie v priestoroch reštaurácie KD.

669,73 EUR Šesťstošesťdesiatdeväť 73/100 eur.

RJ tech, s.r.o., Okružná 92, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: