#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.02.2021

24/2020

Objednávame si u Vás zemné a výkopové práce - odstráňovanie zvyškov kmeňov stromov po výrube.

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

23.02.2021

23/2021

Objednávame si u Vás Balík Biznis OptikNET XL - Komunitné centrum - 23€ / mesačne.

23,00 EUR Dvadsaťtrieur

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

16.02.2021

22/2021

Objednávame si u Vás práce súvisiace s organizáciou antigénového testovania v dňoch 16. - 17. 2. 202

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

16.02.2021

21/2020

Objednávame si u Vás čistenie kobercov cca 18m2. Cena 1,00 € s DPH/ m2.

0,00 EUR Neuvedené

Marián Dulák - FACHMANI

Obec Spišská Teplica

11.02.2021

20/2021

Objednávame si u Vás opravu elektrického bojlera.

90,60 EUR Deväťdesiat 60/100 eur

Ján Čarnogurský

Obec Spišská Teplica

10.02.2021

19/2021

Objednávame si u Vás rekonštrukciu vod.potrubia v priestoroch KD.

Neuvedené

Bystrík Ďuraš - SEGAS

Obec Spišská Teplica

10.02.2021

18/2021

Objednávam si u Vás ročnú kontrolu detského ihriska v zmysle normy STN EN 1176/7.

193,20 EUR Stodeväťdesiattrieur 20/100

E K O T E C spol. s r.o.

Obec Spišská Teplica

09.02.2021

16/2021

Objednávame si u Vás hudobné hodinové vystúpenie - Teplický jarmok 21.augusta 2021.

5 400,00 EUR Päťtisícštyristoeur

Universal Music, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

09.02.2021

17/2021

Objednávame si u Vás 2 ks hniezd pre belorítky BNB Box APZ-1/2 P2, dvojhniezdo s podložkou.

73,80 EUR Sedemdesiattri 80/100 eur

BAT - MAN, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

09.02.2021

15/2021

Objednávame si u Vás ochranné pomôcky a ochranné odevy.

Neuvedené

Výroba a obchod Švagerko, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

26.01.2021

14/2021

Objednávame si u Vás práce s UNC strojom -nakladanie a vývoz snehu 25 €/hod.

0,00 EUR Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

26.01.2021

13/2021

Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových spotrebičov v KC,koto

120,00 EUR Stodvadsať eur

Segas Poprad s.r.o.

Obec Spišská Teplica

22.01.2021

12/2021

Objednávame si u Vás práce súvisiace s organizáciou skríningového testovania v dňoch 23.01. - 24.01.

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

22.01.2021

11/2021

Objednávame si u vás demontáž vianoč.osvetlenia a upratovacie práce.

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

22.01.2021

10/2021

Objednávame si u Vás disk SSD 2,5" pre nothebook 500GB.

90,00 EUR

Komputoro s.r.o.

Obec Spišská Teplica

21.01.2021

9/2021

Objednávame si u Vás dodávku stravy v dňoch 23. - 24.1.2021 - počet obedov na deň 30 ks, cena obedu

300,00 EUR Tristoeur

PVP Group, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

20.01.2021

8/2021

Objednávame si u Vás výmenu a opravu : servopohon zmiešavača na reguláciu teploty - kotolňa KD.

Neuvedené

Rastislav Púčik - MONTEX

Obec Spišská Teplica

20.01.2021

7/2021

Objednávame si u Vás demont vianočného osvetlenia obce.

Neuvedené

ENERGA TATRY, spol. s r.o.

Obec Spišská Teplica

18.01.2021

6/2021

Objednávame si u Vás úradnú skúšku vnútorného rozvodu plynu pre KC

0,00 EUR

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

13.01.2021

5/2021

Objednávame si u Vás ochranné odevy a pomôcky podľa priloženého zoznamu.

1 210,92 EUR Tisícdvestodesaťeur 92/100

Výroba a obchod Švagerko, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

12.01.2021

4/2021

Objednávame si u Vás dotlač stolových kalendárov v počte 20 ks.

Neuvedené

Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

11.01.2021

2/2021

Objednávame si u Vás vytýčenie parkoviska,oplotenia a porealizačné zameranie inžinierskych sietí na

350,00 EUR Tristopätdesiat eur

Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN

Obec Spišská Teplica

11.01.2021

3/2021

Objednávame si u Vás vybudovanie dážďovej kanalizácie pre objekty KD a Hasičskej zbrojnice.

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

08.01.2021

1/2021

Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynového zariadenia a kotolne KD.

136,62 EUR Stotridsaťšesťeur 62/100

Rastislav Púčik - MONTEX

Obec Spišská Teplica

22.12.2020

120/2020

Objednávame si u Vás vytýčenie plyn. zariadení pre stavbu cyklis. chodníka Sp. Teplica - Poprad

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: