#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.01.2021

14/2021

Objednávame si u Vás práce s UNC strojom -nakladanie a vývoz snehu 25 €/hod.

0,00 EUR Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

26.01.2021

13/2021

Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových spotrebičov v KC,koto

120,00 EUR Stodvadsať eur

Segas Poprad s.r.o.

Obec Spišská Teplica

22.01.2021

12/2021

Objednávame si u Vás práce súvisiace s organizáciou skríningového testovania v dňoch 23.01. - 24.01.

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

22.01.2021

11/2021

Objednávame si u vás demontáž vianoč.osvetlenia a upratovacie práce.

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

22.01.2021

10/2021

Objednávame si u Vás disk SSD 2,5" pre nothebook 500GB.

90,00 EUR

Komputoro s.r.o.

Obec Spišská Teplica

21.01.2021

9/2021

Objednávame si u Vás dodávku stravy v dňoch 23. - 24.1.2021 - počet obedov na deň 30 ks, cena obedu

300,00 EUR Tristoeur

PVP Group, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

20.01.2021

8/2021

Objednávame si u Vás výmenu a opravu : servopohon zmiešavača na reguláciu teploty - kotolňa KD.

Neuvedené

Rastislav Púčik - MONTEX

Obec Spišská Teplica

20.01.2021

7/2021

Objednávame si u Vás demont vianočného osvetlenia obce.

Neuvedené

ENERGA TATRY, spol. s r.o.

Obec Spišská Teplica

18.01.2021

6/2021

Objednávame si u Vás úradnú skúšku vnútorného rozvodu plynu pre KC

0,00 EUR

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

13.01.2021

5/2021

Objednávame si u Vás ochranné odevy a pomôcky podľa priloženého zoznamu.

1 210,92 EUR Tisícdvestodesaťeur 92/100

Výroba a obchod Švagerko, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

12.01.2021

4/2021

Objednávame si u Vás dotlač stolových kalendárov v počte 20 ks.

Neuvedené

Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

11.01.2021

2/2021

Objednávame si u Vás vytýčenie parkoviska,oplotenia a porealizačné zameranie inžinierskych sietí na

350,00 EUR Tristopätdesiat eur

Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN

Obec Spišská Teplica

11.01.2021

3/2021

Objednávame si u Vás vybudovanie dážďovej kanalizácie pre objekty KD a Hasičskej zbrojnice.

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

08.01.2021

1/2021

Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynového zariadenia a kotolne KD.

136,62 EUR Stotridsaťšesťeur 62/100

Rastislav Púčik - MONTEX

Obec Spišská Teplica

22.12.2020

120/2020

Objednávame si u Vás vytýčenie plyn. zariadení pre stavbu cyklis. chodníka Sp. Teplica - Poprad

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Spišská Teplica

22.12.2020

119/2020

Objednávame si u Vás vytýčenie sietí pre stavbu cyklis. chodníka Sp. Teplica - Poprad

Neuvedené

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

22.12.2020

118/2020

Objednávame si u Vás vytýčenie vodovodných sietí pre stavbu cyklis. chodníka Sp. Teplica - Poprad. Č

Neuvedené

Podtatranská vodár.prevádz.spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

11.12.2020

117/2020

Objednávame si u Vás dovoz a osadenie vianočného stromčeka a vianočnej výzdoby.

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

10.12.2020

116/2020

Objednávame si u Vás prúdový chránič 4-pólové 40 A 0.03 A 400 V + servis s dopravou.

101,00 EUR Stojedeneur

HERZ - JH s.r.o.

Obec Spišská Teplica

08.12.2020

115/2020

Objednávame si u Vás opravu, údržbu a rozšírenie elektroinštalácie v objekte KD a osvetlenie obecné

Neuvedené

MACO elektromont, s.r.o., Mládeže 284/14, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

04.12.2020

114/2020

Objednávame si u Vás výrub stromov podľa CP z 01.12.2020 a podľa výzvy na predloženie CP.

5 840,00 EUR Päťtisíosemstoštyridsaťeur

Stromservis, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

04.12.2020

113/2020

Objednávame si u Vás tonery cierny: 85A 2ks , 201X 2ks, 207X 2ks, farebne 207X 3ks, USB klavesnica,

Neuvedené

KOMPUTORO, s.r.o., Jesenná 3174, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

03.12.2020

112/2020

Objednávame si u Vás servisnú kontrolu vozidla OPEL VIVARO.

30,00 EUR Tridsaťeur.

AutoProfiTech, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

03.12.2020

111/2020

Objednávame si kamenivo s dopravou.

Neuvedené

Ľubomír Lajoš

Obec Spišská Teplica

26.11.2020

110/2020

Objednávame si u Vás mechanické odhŕňanie a pluhovanie snehu + posyp materiálom a soľou.

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: