#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.10.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

I312031U86601

91 566,44 EUR

IA MPSVaR SR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

03.10.2019

Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov

34/2019-M

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

SOŠ Poprad

18.10.2019

Dodatok č. 3 k ZoD

3

63 482,90 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

18.10.2019

Dohoda o poskytnutí kompenzačných príspevkov

19/36/53G/3

21 179,16 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

ÚPSVaR Poprad

18.10.2019

Dohoda o poskytnutí kompenzačných príspevkov

19/36/53G/4

9 734,40 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

ÚPSVaR Poprad

25.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní činnosti

1

300,00 EUR mesačne

Ing. Martina Remeňová

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

15.11.2019

Zmluva o platobnej karte

15112019

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

09.12.2019

Dodatok č. 1 k Dohode

1

7 059,72 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

ÚPSVaR Poprad

09.12.2019

Dodatok č. 1 k Dohode

1

2 433,60 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

ÚPSVaR Poprad

11.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

29102019

1 078,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

24.01.2020

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov

20/36/53G/2

38 840,04 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

24.01.2020

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov

20/36/53G/3

12 946,68 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

07.02.2020

Nájomná zmluva

01022020

12,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

PDP v Spišskej Teplici, Lesná 457, 05934 Spišská Teplica

14.02.2020

Dodatok č. 1 k ZoD

1

287 063,36 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

14.02.2020

Poistná zmluva

13022020

221,32 EUR ročne

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

09.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve

1

25 000,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

09.03.2020

Zmluva o zabezpečení služieb

06032020

144,00 EUR polrok

Pracovná zdravotná služba s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

10.03.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

10032020

29,70 EUR mesačne

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

20.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve

1

4 800,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Literárna spoločnosť Pravé orechové

25.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

16032020

45,00 EUR deň

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

22.04.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

9924629542

20,89 EUR mesačne

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

22.04.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1

29,70 EUR mesačne

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

29.04.2020

Rámcová kúpna zmluva

03/2020

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

STAVMAT - POPRAD, s.r.o.

14.08.2020

Hromadná licenčná zmluva

VP/20/55298001

Neuvedené

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

14.08.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2020

12,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: