#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.10.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

I312031U86601

91 566,44 EUR

IA MPSVaR SR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

03.10.2019

Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov

34/2019-M

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

SOŠ Poprad

18.10.2019

Dodatok č. 3 k ZoD

3

63 482,90 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

18.10.2019

Dohoda o poskytnutí kompenzačných príspevkov

19/36/53G/3

21 179,16 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

ÚPSVaR Poprad

18.10.2019

Dohoda o poskytnutí kompenzačných príspevkov

19/36/53G/4

9 734,40 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

ÚPSVaR Poprad

25.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní činnosti

1

300,00 EUR mesačne

Ing. Martina Remeňová

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

15.11.2019

Zmluva o platobnej karte

15112019

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

09.12.2019

Dodatok č. 1 k Dohode

1

7 059,72 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

ÚPSVaR Poprad

09.12.2019

Dodatok č. 1 k Dohode

1

2 433,60 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

ÚPSVaR Poprad

11.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

29102019

1 078,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

24.01.2020

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov

20/36/53G/2

38 840,04 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

24.01.2020

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov

20/36/53G/3

12 946,68 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

07.02.2020

Nájomná zmluva

01022020

12,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

PDP v Spišskej Teplici, Lesná 457, 05934 Spišská Teplica

14.02.2020

Dodatok č. 1 k ZoD

1

287 063,36 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

14.02.2020

Poistná zmluva

13022020

221,32 EUR ročne

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

09.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve

1

25 000,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

09.03.2020

Zmluva o zabezpečení služieb

06032020

144,00 EUR polrok

Pracovná zdravotná služba s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

10.03.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

10032020

29,70 EUR mesačne

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

20.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve

1

4 800,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Literárna spoločnosť Pravé orechové

25.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

16032020

45,00 EUR deň

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

22.04.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

9924629542

20,89 EUR mesačne

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

22.04.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1

29,70 EUR mesačne

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

29.04.2020

Rámcová kúpna zmluva

03/2020

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

STAVMAT - POPRAD, s.r.o.

14.08.2020

Hromadná licenčná zmluva

VP/20/55298001

Neuvedené

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

14.08.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2020

12,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: