#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.04.2018

201804

Fa za zostavenie DP k dani z príjmov PO

120,00 EUR

KCM s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

10.04.2018

201805

Za stavebný materiál a pracovné pomôcky.

155,29 EUR

STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

16.04.2018

201806

FA za vodoinštalatérsky materiál.

17,09 EUR

Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK, Budovateľská 424, 05934 Spišská Teplica

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

27.04.2018

201807

Za vstupnú prehliadku zamestnanca.

10,00 EUR Desať eur

ANAED s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

02.05.2018

201808

Fa za stavebný materiál.

26,62 EUR

STAVMAT - POPRAD, s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

14.05.2018

201809

Fa za pokládku cestných obrubníkov - ul. Družstevná.

2 334,00 EUR Dvetisíctristitridsaľštyri

Roman Šoltis

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

18.05.2018

201810

Fa za stavebný materiál a pracovné náradie.

105,24 EUR Jedenstopäť € 24/100

STAVMAT - POPRAD, s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

23.05.2018

201812

Za jedálne kupóny.

1 311,54 EUR Jedentisíctristojedenásť € 54/100

Up Slovensko, s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

22.05.2018

201811

FA za materiál na výmenu radiátorov – telocvičňa ZŠ.

514,81 EUR

Bystrík Ďuraš - SEGAS

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

30.05.2018

201813

Fa za dopravu asfaltových zmesí a odvoz vyfrézovaného materiálu.

720,00 EUR Sedemstodvadsať eur.

Ján Kolárik

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

11.06.2018

201814

Fa za asfaltový lak Penetral 9kg.

19,31 EUR

STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

15.06.2018

201815

Fa za asfaltovú zmes - výtlky.

2 554,20 EUR Dvetisícpäťstopäťdesiatštyri eur. 20/100

EUROVIA SK, a.s.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

17.07.2018

201816

Zverejnenie pracovnej ponuky na portáli profesia.sk

70,80 EUR

Profesia, spol. s r. o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

24.10.2018

201817

elektroinštalačné práce MŠ

2 506,53 EUR

ENERGA TATRY, spol. s r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

24.10.2018

201819

jedálne kupóny

879,54 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

24.10.2018

201818

výmena vykurovacích telies MŠ

1 271,57 EUR

Bystrík Ďuraš - SEGAS

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

24.10.2018

201820

Vedenie podvojného účtovnáctva, spracovanie výkazov a DP

125,00 EUR mesačne

Magdaléna Liptajová

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

24.10.2018

201821

Vedenie podvojného účtovnáctva, spracovanie výkazov a DP

125,00 EUR mesačne

Magdaléna Liptajová

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

24.10.2018

201822

Futbalové striedačky a ochranné siete

5 721,00 EUR

SAGANSPORT s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

24.10.2018

201823

Dodávka stavebných materiálov

8,75 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad

02.01.2019

201826

sanita

194,27 EUR

Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

02.01.2019

201825

sanita

811,21 EUR

Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

02.01.2019

201827

stravné lístky

879,54 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

02.01.2019

201828

prekládka el. prípojky MŠ

1 534,83 EUR

ENERGA TATRY, spol. s r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

02.01.2019

201829

Dodávka stavebných materiálov

960,71 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: