#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.01.2021

106Z/2020

Internet

39,24 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obecné služby Spišská Teplica

13.01.2021

181/2020

Dodávky stav. materiálov

43,59 EUR

Stavebniny DEK s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica

13.01.2021

176/2020

Stravné lístky

1 186,74 EUR

Up Slovensko

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

14.01.2021

194/2020

Dodávky stav. materiálov

70,66 EUR

Stavebniny DEK s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica

14.01.2021

198/2020

Dodávky stav.materiálov

241,92 EUR

Stavebniny DEK s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica

14.01.2021

201/2020

Stravenky

1 186,74 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica

14.01.2021

202/2020

Dodávky stav. materiálov

176,19 EUR

Stavebniny DEK s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica

14.01.2021

203/2020

Materiál

181,73 EUR

CRH ( Slovensko) a.s.

Obecné služby Spišská Teplica

14.01.2021

204/2020

Tel.kredit

2,74 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obecné služby Spišská Teplica

14.01.2021

205/2020

Prax žiakov

71,40 EUR

Súkromná stredná odborná škola

Obecné služby Spišská Teplica

14.01.2021

207/2020

Jazda vozidlom

80,00 EUR

Stanislav Maškulka

Obecné služby Spišská Teplica

14.01.2021

209/2020

Zostava Panther

1 638,00 EUR

František Dravecký-FeriD Trade

Obecné služby Spišská Teplica

14.01.2021

210/2020

Materiál

2 146,59 EUR

František Dravecký-FeriD Trade

Obecné služby Spišská Teplica

14.01.2021

211/2020

Materiál

4 029,25 EUR

František Dravecký-FeriD Trade

Obecné služby Spišská Teplica

14.01.2021

214/2020

Prac.odev

680,04 EUR

PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica

20.11.2017

2017002

Za jedálne kupóny.

831,54 EUR Osemstotridsaťjeden eur 54/100

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

20.11.2017

2017004

Školenie zamestnancov z predpisov o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

48,00 EUR Štyridsaťosem eur.

TATRAHASIL, s.r.o.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

13.12.2017

2017005

Za program CENKROS 4 a databázové súbory CENEKON + TSP

1 092,83 EUR

KROS a.s.

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

15.12.2017

2017007

Program OLYMP - mzdy a personalistika

172,80 EUR Stosedemdesiatdva eur 80/100

KROS a.s.

Obec Spišská Teplica

18.12.2017

2017008

Za jedálne kupóny.

1 717,34 EUR Jedentisícsedemstosedemnásť eur 34/100

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava

Obec Spišská Teplica

13.12.2017

2017006

Za pokládku cestných obrubníkov na ul. Družstevná

2 880,00 EUR Dvetisícosemstoosemdesiat eur.

Stanislav Mátefy

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

20.12.2017

2017009

Za školenie zamestnancov o predpisoch na zaistenie BOZP pri práci vodičov motorových vozidiel

30,00 EUR Tridsať eur.

Zuzana Skokanová

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

14.03.2018

201801

Za stavebný materiál a pracovné pomôcky.

263,90 EUR

STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

14.03.2018

201802

FA za vodoinštalatérsky materiál.

152,41 EUR

Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK, Budovateľská 424, 05934 Spišská Teplica

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

03.04.2018

201803

Za stavebný materiál a pracovné pomôcky.

527,16 EUR

STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: