#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.05.2017

DF2017/124

vodné 1-4/2017 cintorín

2,62 EUR

Podtatranská vodár.prevádz.spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/123

vodné, stočné 1-4/2017 DHZ

56,54 EUR

Podtatranská vodár.prevádz.spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/122

toner kyocera OcÚ 2 ks

160,00 EUR

PP COMP s.r.o, SNP 142, 059 21 Svit

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/121

MK zimná služba - pohotovosť paušálna 3/2017

60,00 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/120

výkon funkcie BOZP technika 03/2017 Mandátna zmluva

30,00 EUR

Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Letná 3371/23, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/119

odvoz KO nádoby, vrecia, zneškodnenie, poplatok za uloženie 03/2017

4 020,30 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/118

pristavenie VOK KO,odvoz znehodnotenie bio odpad prenajom VOK 3/2017

837,61 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/117

služby-modern.a údržba siete ver. osvetlenia 04/17 koncesná zmluva

1 125,90 EUR

EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/116

vyúčto energia 03/2017 OcU

81,48 EUR

ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/115

opravy údržby dodávka hlin. dverí KD kaviarnička

694,80 EUR

PS Trade Slovakia, Bernolákova 16, 065 03 Podolínec

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/114

montáž vchodových dverí a murárske práce vysprávky na objekte KD kaviarnička

161,28 EUR

Maroš Šebest, Bernolákova 537, 065 03 Podolínec

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/113

Teplický spravodaj 2/2017 tlač

295,62 EUR

Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/112

opravy , údržby KD vestibul skladík - materiál, cement, sieť, polystyrén,

101,92 EUR

STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/111

mobilné mesačné poplatky 03-04/2017 prednosta 0911582355

23,99 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/110

telefónne poplatky 03/2017, internet 052/7738400,7738522,052/7893821

124,34 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/109

mes. popl. mobil 22.02.2017-21.03.2017 0903/728400, 0911/9744226

57,18 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/108

odvoz a skartácia dokumentov

30,00 EUR

OZO - RECYCLING, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/107

Príspevok stravné dôchodcovia 03/2017 VZN o dotáciách

184,92 EUR

Výroba a obchod Švagerko, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/106

znalecký posudok na ohodnotenie pozemkov pozemky parc. č. KN-C 974/22,23,24,25,26, 971/110, 111,112,

100,00 EUR

Ing. Róbert Kromka, Záhradná 913, 059 21 Svit

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/105

systémová podpora urbis 04-06/2017

225,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/104

opravna FA vodné, stočné 01/2017 OcÚ

0,52 EUR

Podtatranská vodár.prevádz.spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/103

opravná fa vodné 1/2017 cintorín

-2,02 EUR

Podtatranská vodár.prevádz.spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/102

členské rok 2017 RZTPO

245,50 EUR

Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/101

strava 03/2017 HN dotacia UPSVR

221,30 EUR

Základná škola s materskou školou, Školská 311/19, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

29.05.2017

DF2017/100

Príspevok stravné dôchodcovia 03/2017 VZN o dotáciách

66,00 EUR

Základná škola s materskou školou, Školská 311/19, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: