#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.07.2019

DF2019/260

teplický jarmok - tričká

209,21 EUR

REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 82107 Bratislava 214

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/259

kancelárske potreby OcÚ

93,78 EUR

PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/258

projekt Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu rekonštrukcia MŠ ZoD 07.05.2019

1 140,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/257

geometrický plán , katastr. územie Spišská Teplica

1 000,00 EUR

Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/256

telefónne poplatky 22.05.2019 - 21.06.2019 0903 992694, 0903 728400, 0911 974426

62,23 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/255

nájom za zariadenie, príslušenstvo,servis poplatok 05/2019

132,79 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/254

stolný tenis - rakety, poťahy

347,20 EUR

FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o., Továrnicka 959/14, 955 01 Topoľčany

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/253

Odvoz KO - nádoby, zneškodnenie KO poplatok za uloženie 5/2019

2 555,92 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/252

Odvoz KO, nádoby, zneškodnenie KO poplatok uloženie 5/2019

61,20 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/251

práca mechanizmov - drtič haluzia

243,00 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/250

výkon funkcie BOZP technika 5/2019

30,00 EUR

Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Letná 3371/23, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/249

kancelárske potreby TSP

14,15 EUR

PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/248

kancelárske potreby OcÚ

95,35 EUR

PAPYRUS POPRAD s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/247

Rekonštrukcia HZ

4 570,80 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/246

telef. popl. mobil 08.05.2019-07.06.2019 0911 582355

29,98 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/245

odpadkový kôš, nádoba a veko 49/80 cm

213,00 EUR

KLOCOK Poprad s.r.o., Dubina 705, 059 16 Hranovnica

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/244

predaj vápencovej drte 4/8 - ul. Mlynská

52,26 EUR

PDP v Spišskej Teplici, Lesná 457, 05934 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/243

chodník ul. Mládeže, Mlynská, MK Pokroku projektová dokumentácia

270,00 EUR

Jozef Cerva - AVREC

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/242

HP toner - 5ks

995,52 EUR

KOMPUTORO, s.r.o., Jesenná 3174, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/241

telefónne poplatky 6/2019, internet 052/7738400, 7738522, 7893821, 22

165,07 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/240

paušál právne služby 5/2019

240,00 EUR

Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľová 830/15, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/239

poplatok za potvrdenie bankovej informácie audit

66,00 EUR

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/238

betón - Kotolna KD

53,76 EUR

CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/237

poplatok za potvrdenie bankovej informácie audit

78,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Spišská Teplica

18.07.2019

DF2019/236

služby hipoterapia 4, 5/2019 podľa dotácií z rozpočtu obce

13,34 EUR

Občianske združenie GALAXIA, Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: