#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.11.2019

DF2019/516

vyúčtovanie energie OcÚ 10/2019

383,44 EUR

Energie2, a.s.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/515

vyúčtovanie energie DHZo 10/2019

55,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/514

vyúčtovanie energie Dielňa 10/2019

37,76 EUR

Energie2, a.s.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/513

vyúčtovanie energie Družstevná 10/2019

105,07 EUR

Energie2, a.s.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/512

telefónne poplatky 1/2019, internet 052/7738400, 7738522, 7893821, 22

198,60 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/511

žiadosť o NFP - rekonštrukcia MŠ

11 561,53 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/510

nákup kníh 101+101 leteckých pohľadov

291,50 EUR

CBS spol. s.r.o.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/509

paušál právne služby 10/2019

240,00 EUR

Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľová 830/15, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/508

čistenie a údržba ver. priestranstiev

1 800,00 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/507

rekonštrukcia-plynofikácia-výmena KD s OcÚ

1 501,24 EUR

Bystrík Ďuraš - SEGAS

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/506

doplatok k strave dôchodcom 10/2019

216,00 EUR

Výroba a obchod Švagerko, s.r.o., Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/505

stravné dôchodcovia príspevok 10/2019

219,00 EUR

Základná škola s materskou školou, Školská 311/19, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/504

traktor 19. splátka lízing

194,15 EUR

VÚB Leasing, a.s.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/503

príves 15. splátka lízing

59,00 EUR

VÚB Leasing, a.s.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/502

zálohová fa plyn DHZo 11/2019

198,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a Bratislava 26

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/501

zálohová fa plyn OcÚ, KD 11/2019

629,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a Bratislava 26

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/500

zálohová fa energie kamery 11/2019

12,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/499

zálohová fa energie Družstevná 11/2019

52,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/498

zálohová fa energie ulíc 11/2019

53,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/497

zálohová fa energie dielňa 11/2019

88,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/496

zálohová fa energie DHZo 11/2019

33,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/495

zálohová fa energie OcÚ 11/2019

302,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/494

úprava návrhu územný plán obce zmluva o dielo

6 600,00 EUR

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/493

nájom za zariadenie, príslušenstvo,servis poplatok 10/2019

181,93 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

Obec Spišská Teplica

11.11.2019

DF2019/492

telefónne poplatky 22.09.19 - 21.10.2019 0903992694, 0911974426, 0903728400

62,29 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: