#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.02.2018

DF2018/70

rek. KD výmena rad. telies

4 959,32 EUR

Bystrík Ďuraš - SEGAS

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/69

nájom za zariadenie, príslušenstvo,servis poplatok

45,74 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/68

MK zimná služba - zhrňovanie snehu, dodávka soli

789,31 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/67

zosilovač, nastavenie ústredne, klapky, doprava

289,00 EUR

Roman Tomajko - TOPtel

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/66

materiál, rek. KD, prac. rukavice

252,64 EUR

STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/65

stojan mikrofónny

93,60 EUR

Tomáš Šavel

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/64

pasportizácia cintorína

1 581,36 EUR

TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, 900 31 Stupava

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/63

program Win City cintorín, licencia

198,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, 900 31 Stupava

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/62

poskytovanie služieb verejné osvetlenie 02/18

1 125,90 EUR

EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/61

dlažkovica , výmena parkiet javisko KD

1 128,29 EUR

SEZAM, s.r.o., 010 01 Žilina

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/60

odb. liter. gramatika písania pre TSP

13,50 EUR

Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/59

interier vybavenie kanc. prvý kontakt

960,00 EUR

Mário Malučký - Luna, Partizánska 531/65, 053 15 Hrabušice

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/58

Odvoz KO, vrecia, nádoby, NO zneškodnenie KO poplatok uloženie 01/18

3 889,55 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/57

Odvoz VOK,zneškodnenie KO,poplatok uloženie 01/18

163,09 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/56

výkon funkcie BOZP technika 01/2018

30,00 EUR

Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL, Letná 3371/23, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/55

dodávka zemného plynu OcÚ 02/2018

568,14 EUR

MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/54

dodávka zemného plynu DHZ 02/2018

106,41 EUR

MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/53

paušál právne služby 01/2018

240,00 EUR

Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľová 830/15, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/52

polatok za vyjadrenie ul. Lesná rozšírenie siete chodníkov

120,00 EUR

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/51

vyúčto energia DHZ, dielňa, OcÚ 01/2018

396,30 EUR

ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/50

Vyhotovenie geometrického plánu geodet. zameranie vodovod. a kanaliz. prípojky

200,00 EUR

Ing. Aurélia Basaríková GEOPLÁN

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/49

Vyhotovenie geometrického plánu

400,00 EUR

Ing. Aurélia Basaríková GEOPLÁN

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/48

VZ služba práca mechanizmov

75,84 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/47

mes. popl. mobil 08.1.2018-07.02.2018 0911/582355

29,98 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

28.02.2018

DF2018/46

dosky zákrytové rigol

413,72 EUR

HIROPRO, spol. s.r.o.

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: