#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.10.2019

Nájomná zmluva č. 293/2019

293/2019

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Lenka Fabryová

Obec Spišská Teplica

11.10.2019

Nájomná zmluva č. 292/2019

292/2019

40,00 EUR Štyridsaťeur.

Marta Majzelová

Obec Spišská Teplica

11.10.2019

Nájomná zmluva č. 291/2019

291/2019

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Katarína Blasáková

Obec Spišská Teplica

11.10.2019

Nájomná zmluva č. 290/2019

290/2019

40,00 EUR Štyridsaťeur.

Katarína Blasáková

Obec Spišská Teplica

10.10.2019

Nájomná zmluva č. 289/2019

289/2019

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Viktor Kupčo

Obec Spišská Teplica

09.10.2019

dodatok k zmluve o poskytovaní auditorských služieb

1/2019

Neuvedené

Ing. Daniela Dudová, č. licencie SKAU 565

Obec Spišská Teplica

03.10.2019

Nájomná zmluva č. 288/2019

288/2019

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Jozef Šebest

Obec Spišská Teplica

03.10.2019

Nájomná zmluva č. 287/2019

287/2019

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Jozef Šebest

Obec Spišská Teplica

03.10.2019

Nájomná zmluva č. 286/2019

286/2019

75,00 EUR Sedemdesiatpäťeur.

Valéria Skokanová

Obec Spišská Teplica

03.10.2019

Nájomná zmluva č. 285/2019

285/2019

50,00 EUR Päťdesiateur.

Gejza Skokan

Obec Spišská Teplica

03.10.2019

Nájomná zmluva č. 284/2019

284/2019

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Ján Skokan

Obec Spišská Teplica

30.09.2019

Zmluva o prenájme motorového vozidla

30_09_2019

60,00 EUR Šesťdesiat Eur

Rastislav Závacky - Prowin

Obec Spišská Teplica

27.09.2019

ZMLUVA O PRENÁJME

27_09_2019

117,00 EUR Jednostosedemnásť Eur

ACHERON pohrebná služba s.r.o.

Obec Spišská Teplica

26.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

D2019091742

Neuvedené

Disig, a.s.

Obec Spišská Teplica

25.09.2019

Dodatok č_1 k Zmluve o pripojení

1/2019

0,00 EUR

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Spišská Teplica

24.09.2019

Darovacia zmluva 1168_2019_N_V

1168_2019_N_V

300,00 EUR Tristoeur.

Nadácia CHEMOSVIT

Obec Spišská Teplica

23.09.2019

Zmluva o nájme nehnuteľností

23_09_2019

2,50 EUR dve eurá päťdesiat centov za meter štvorcový za rok

Castle-P, s.r.o.,

Obec Spišská Teplica

18.09.2019

Nájomná zmluva č. 281/2019

283/2019

10,00 EUR Desaťeur.

Jaroslav Skokan

Obec Spišská Teplica

17.09.2019

Nájomná zmluva č. 281/2019

281/2019

75,00 EUR Sedemdesiattrieur.

Janka Skokanová

Obec Spišská Teplica

17.09.2019

Nájomná zmluva č. 282/2019

282/2019

10,00 EUR Desaťeur.

Janka Skokanová

Obec Spišská Teplica

16.09.2019

Dodatok č.1/2019

1/2019

0,54 EUR Päťdesiatštyricentov

Milan Ševčík

Obec Spišská Teplica

04.09.2019

Nájomná zmluva č. 263/2019

263/2019

10,00 EUR Desaťeur.

Mariana Kulichová

Obec Spišská Teplica

28.08.2019

Nájomná zmluva č. 276/2019

276/2019

50,00 EUR Päťdesiateur.

Mária Andrejdesová

Obec Spišská Teplica

28.08.2019

Hromadná licenčná zmluva

VP/19/05097/003

Neuvedené

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Spišská Teplica

28.08.2019

Nájomná zmluva č. 275/2019

275/2019

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Mária Andrejdesová

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: