#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.07.2020

Dodatok č. 1

15072020

350,00 EUR

ACB Slovensko o.z.

Obec Spišská Teplica

24.07.2020

Zmluva na zriadenie vecného bremena in rem

24_07_2020

Neuvedené

Štefan Andreides

Obec Spišská Teplica

21.07.2020

Nájomná zmluva č. 18/2020

18/2020

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Jolana Smižanská

Obec Spišská Teplica

21.07.2020

Kúpna zmluva_21072020

Kúpna zmluva_21072020

17 660,00 EUR Sedemnásťtisícšesťstošesťdesiateur

Ján Bednarovský

Obec Spišská Teplica

20.07.2020

Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy zo dňa 07_11_2019

Dohoda_20072020

17 660,00 EUR Sedemnásťtisícšesťstošesťdesiateur

Ján Bednarovský

Obec Spišská Teplica

20.07.2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

392/154/20Pv

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Spišská Teplica

15.07.2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

378_154_20Pv

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Spišská Teplica

09.07.2020

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

21042020_2

Neuvedené

Mesto Svit

Obec Spišská Teplica

09.07.2020

Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu

21042020

Neuvedené

Mesto Svit

Obec Spišská Teplica

07.07.2020

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J101-222-13 zo dňa 15.08.2018

2

154 094,35 EUR

Obec Spišská Teplica

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

29.06.2020

Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

1/2020

165,10 EUR Jednostošesťdesiatpät Eur desať centov

Humanitarian, n.o

Obec Spišská Teplica

12.06.2020

Nájomná zmluva č. 17/2020

17/2020

50,00 EUR Päťdesiateur.

Ing. Vincent Kilišek

Obec Spišská Teplica

11.06.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 6/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

2_2020

120,00 EUR stodvadsať eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

05.06.2020

Dodatok č.1/2020

1/2020

2,71 EUR dve € 71 centov

Květa Kokiová

Obec Spišská Teplica

04.06.2020

Dodatok č. 1

04062020

5 000,00 EUR

FC SPIŠSKÁ TEPLICA L.D.

Obec Spišská Teplica

27.05.2020

Dodatok č. 1

30042020

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto eur

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Spišská Teplica

22.05.2020

Sponzorská zmluva

14052020

300,00 EUR Tristo eur.

Bystrík Ďuraš - SEGAS

Obec Spišská Teplica

21.05.2020

Nájomná zmluva č. 15/2020

15/2020

37,50 EUR Tridsaťsedemeur 50/100

Mária Škrabáková

Obec Spišská Teplica

21.05.2020

Nájomná zmluva č. 14/2020

14/2020

10,00 EUR Desaťeur.

František Kubík

Obec Spišská Teplica

20.05.2020

Zmluva o združení fin. prostriedkov

20052020

3 900,00 EUR

Scheidegger Training Institute Europe, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

19.05.2020

Zmluva o združení fin. prostriedkov

19052020_2

100,00 EUR

Ingt. Jozef Jurčík

Obec Spišská Teplica

19.05.2020

Zmluva o združení fin. prostriedkov

19052020_1

500,00 EUR

Ing. Peter Petrik

Obec Spišská Teplica

18.05.2020

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

18052020

400,00 EUR

Václav Šeliga - DAJA

Obec Spišská Teplica

15.05.2020

Nájomná zmluva č. 13/2020

13/2020

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Ružena Koláriková

Obec Spišská Teplica

15.05.2020

Nájomná zmluva č. 12/2020

12/2020

40,00 EUR Štyridsaťeur.

Ružena Koláriková

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: