#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.09.2020

Zmluva o prenájme

21_09_2020

7,00 EUR Sedem Eur na hodinu

Iveta Rácová

Obec Spišská Teplica

18.09.2020

Zmluva o prenájme

18_09_2020

200,00 EUR Dvesto Eur

Cimbalová ľudová hudba Popradčan

Obec Spišská Teplica

18.09.2020

Nájomná zmluva č. 26/2020

26/2020

50,00 EUR Päťdesiateur.

Iveta Rácová

Obec Spišská Teplica

18.09.2020

Nájomná zmluva č. 24/2020

24/2020

37,50 EUR Tridsaťsedemeur 50/100

Martin Kysel

Obec Spišská Teplica

17.09.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci

2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_344

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

Metodicko-pedagogické centrum

14.09.2020

Nájomná zmluva č. 23/2020

23/2020

37,50 EUR Tridsaťsedemeur 50/100

Miloš Baran

Obec Spišská Teplica

09.09.2020

dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

09_09_2020

23,00 EUR dvadsaťtri eur mesačne

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

09.09.2020

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-783285815453

23,00 EUR dvadsaťtri eur mesačne

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

09.09.2020

dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-783293843123

23,00 EUR dvadsaťtri eur mesačne

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

09.09.2020

Kúpna zmluva

9925785099

9,90 EUR deväť Eur deväťdesiat Centov jednorázovo

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

03.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

PSK 514/2020/DPR

1 800,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Prešovský samosprávny kraj

02.09.2020

Dohoda 20_36_054_186

20_36_054_186

498,60 EUR Štyristodeväťdesiatosemeur 60/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

26.08.2020

Dodatok č.1

D01_SEP-IMRK2-2018-001933

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Obec Spišská Teplica

19.08.2020

Darovacia zmluva v rámci NP PRIM

USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001270-080_2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Spišská Teplica

18.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

18_08_2020

1,54 EUR Jednoeuro a päťdesiatštyricentov/1hod.

Familiaris o.z.

Obec Spišská Teplica

18.08.2020

Nájomná zmluva č. 22/2020

22/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Pavol Bendík

Obec Spišská Teplica

13.08.2020

Nájomná zmluva č. 21/2020

21/2020

37,50 EUR Tridsaťsedemeur 50/100

Mgr. Janka Kolačkovská

Obec Spišská Teplica

06.08.2020

Zmluva o úvere

802/CC/20

400 000,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

05.08.2020

Dodatok č.1/2020

1/2020

2,40 EUR Dve € 40 centov

Magdaléna Cervová

Obec Spišská Teplica

04.08.2020

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS0000053071H

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Spišská Teplica

28.07.2020

Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

02_2020_Dodatok k Zmluve_c_1_2010

2 595,00 EUR Dvetisícpäťstodeväťdesiatpäť Eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

27.07.2020

Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

02/2020

165,10 EUR Jednostošesťdesiapäť eur a desať centov

Humanitarian, n.o

Obec Spišská Teplica

27.07.2020

Nájomná zmluva č. 16/2020

16/2020

30,00 EUR Tridsaťeur.

Peter Čonka

Obec Spišská Teplica

27.07.2020

Nájomná zmluva č. 20/2020

20/2020

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Jolana Kornelová

Obec Spišská Teplica

27.07.2020

Nájomná zmluva č. 19/2020

19/2020

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Jolana Kornelová

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: