#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.08.2018

Nájomná zmluva č. 12/2018

12/2018

50,00 EUR Päťdesiat eur.

Bc. Rastislav Kašprák

Obec Spišská Teplica

22.08.2018

Sponzorská zmluva

22_08_2018

50,00 EUR Päťdesiat eur

Hajcerstav s.r.o.

Obec Spišská Teplica

21.08.2018

Rámcová zmluva

21082018

Neuvedené

MVDr. Lenka Zolnierčiková

Obec Spišská Teplica

20.08.2018

Zmluva o poskytnutí služby

13082018

7 350,00 EUR

Neudorf, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

16.08.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

IROP-Z-302021J101-222-13

154 094,35 EUR

Obec Spišská Teplica

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

16.08.2018

Zmluva o dielo

15082018

2 160,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

16.08.2018

Dohoda 18_36_052_189

Dohoda 18_36_052_189

1 301,40 EUR Jedentisíctristojedeneur 40/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

15.08.2018

Sponzorská zmluva

15_08_2018

50,00 EUR Päťdesiat eur

Obec Spišská Teplica

RJ tech, s.r.o., Okružná 92, 059 34 Spišská Teplica

14.08.2018

Kúpna zmluva - kompostéry

Z201830748_Z

85 494,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Obec Spišská Teplica

07.08.2018

Zmluva o nájme reklamnej plochy

20072018

300,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

06.08.2018

Aktualizovaná verzia prílohy č.1 k dodatku č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

30_07_2018

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

NATUR-PACK, a.s.,

06.08.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

ZM_SEP-IMRK2-2018-001933

344 526,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

06.08.2018

Príloha - špecifikácia upravená podľa Naturpack

11072018

15 638,39 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

03.08.2018

Darovacia zmluva na finančný dar

03_08_2018

500,00 EUR päťsto eur

EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.

Obec Spišská Teplica

02.08.2018

Dohoda_18_36_50J_37

Dohoda_18_36_50J_37

30 072,24 EUR Tridsaťtisícsedemdesiatdvaeur 24/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

20.07.2018

Sponzorská zmluva

20_07_2018

50,00 EUR Päťdesiat

Obec Spišská Teplica

Bystrík Ďuraš - SEGAS

17.07.2018

Nájomná zmluva č. 11/2018

11/2018

300,00 EUR Tristo eur.

Štefan Žačok

Obec Spišská Teplica

12.07.2018

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness- dotácie

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Spišská Teplica

10.07.2018

Nájomná zmluva č. 10/2018

10/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Katarína Kriššáková

Obec Spišská Teplica

05.07.2018

Dodatok č. 1 k zmluve

05072018

16 875,72 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Spišská Teplica

29.06.2018

Rámcová kúpna zmluva

062018

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad

29.06.2018

Výpoveď rámcovej zmluvy

30032018

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad

29.06.2018

Zmluva o poskytnutí služby

29_06_2018

1 620,00 EUR Jedentisícšesťstodvadsať

JUDr.Anna Filipová

Obec Spišská Teplica

22.06.2018

Nájomná zmluva č. 9/2018

Nájomná zmluva č. 9/2018

37,50 EUR Tridsaťsedem eur 50/100

Ing. Ondrej Kollár

Obec Spišská Teplica

22.06.2018

Zmluva o dielo

21062018

7 200,00 EUR

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: