#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2017

Mandátna zmluva

29062017

950,00 EUR Deväťstopäťdesiateur

Ing. Katarína Kumorovitzová

Obec Spišská Teplica

28.06.2017

Nájomná zmluva

18/2017

50,00 EUR Päťdesiateur

Obec Spišská Teplica

Ing. Jozef Lang

23.06.2017

Zmluva č.37752 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč. zákonníka

37752

3 000,00 EUR Tritisíc Eur

Obec Spišská Teplica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16.06.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2017

12,00 EUR ročne

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

09.06.2017

Zmluva o združení finančných prostriedkov

ZoZFP

350,00 EUR Tristopäťdesiat

Adela Šebestová

Obec Spišská Teplica

07.06.2017

Zmluva o Združení finančných prostriedkov

ZoZFP

700,00 EUR Sedemsto

Mäso-Tatry, s.r.o

Obec Spišská Teplica

06.06.2017

Zmluva o Elektronických službách

ZoES

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Spišská Teplica

06.06.2017

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

ZoBU

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Spišská Teplica

05.06.2017

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

1

999,00 EUR Deväťstodeväťdesiatdeväať

Rozvoj Spiša n.o.

Obec Spišská Teplica

02.06.2017

Zmlujva o dielo

ZoD

950,00 EUR Deväťstopaťdesiat

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Obec Spišská Teplica

02.06.2017

Zmluva o dielo

ZoD 014/2017

9 899,25 EUR

RJ tech, s.r.o., Okružná 92, 059 34 Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

26.05.2017

Zmluva o dielo

26052017

4 490,00 EUR

Karpatský Rozvojový Inštitút

Obec Spišská Teplica

26.05.2017

Nájomná zmluva

17/2017

25,00 EUR

Jozef Pitek

Obec Spišská Teplica

26.05.2017

Nájomná zmluva

16/2017

37,50 EUR

Ján Pitek

Obec Spišská Teplica

26.05.2017

Nájomná zmluva

15/2017

50,00 EUR

Jozef Pitek

Obec Spišská Teplica

24.05.2017

Nájomná zmluva

14/2017

15,00 EUR

Margita Buhrová, rod. Cinová

Obec Spišská Teplica

24.05.2017

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2017/000517-001

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Spišská Teplica

24.05.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2030207568

19,99 EUR mesačne

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

22.05.2017

Zmluva o vydaní kavlifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

201710622

103,20 EUR

Disig, a.s.

Obec Spišská Teplica

19.04.2017

Nájomná zmluva - hrobové miesto

11/2017

20,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Jaroslava Kaločaová

13.04.2017

Darovacia zmluva

3

Neuvedené

Ing. Štefan Andrej

Obec Spišská Teplica

12.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

8/2017

6 660,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Teplica

12.04.2017

Nájomná zmluva - hrobové miesto

13/2017

50,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Silvia Andriašová

12.04.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2

1 400,00 EUR

Michal Padaras ACHERON

Obec Spišská Teplica

12.04.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

1

240,00 EUR

Advokátska kancelária Hudzík & Partners, s.r.o

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: