#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.10.2018

Nájomná zmluva č.20/2018

20/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Darina Baranová

Obec Spišská Teplica

15.10.2018

Nájomná zmluva č. 19/2018

19/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Mgr. Eva Mušková

Obec Spišská Teplica

15.10.2018

Nájomná zmluva č.18/2018

18/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Daniela Slivková

Obec Spišská Teplica

11.10.2018

Zmluva_o_spolupráci

USVRK_OIP_2018_001454_004

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Spišská Teplica

09.10.2018

Mandátna_zmluva

09_10_2018

980,00 EUR deväťstoosemdesiateur

Ing. Katarína Kumorovitzová

Obec Spišská Teplica

03.10.2018

Zmluva o poskytovaní služby

03_10_2018

4 650,00 EUR Štyritisícšesťstopäťdesiat Eur

Peter Basarik

Obec Spišská Teplica

02.10.2018

Zmluva_o_dielo

02_10_2018

14 040,00 EUR štrnásťtisícštyridsať eur

AIP projekt,s.r.o.

Obec Spišská Teplica

27.09.2018

Nájomná zmluva č. 17/2018

17/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Anna Kyselová

Obec Spišská Teplica

25.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2018

300,00 EUR Tristo eur

Poľovnícke združenie BOR

Obec Spišská Teplica

24.09.2018

dodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo

24_09_2018_dodatok_c_1

Neuvedené

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Obec Spišská Teplica

21.09.2018

dodatok_č_4_k_zmluve_o_nájme_nebytových_priestorov

dodatok_č_4_k_zmluve_c_1/2016

0,00 EUR

Gabriela Červeňová

Obec Spišská Teplica

18.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

373/2018/OK

3 300,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Prešovský samosprávny kraj

10.09.2018

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.2/2016

Dodatok č.1

6,00 EUR Šesťeur.

Mária Žigová

Obec Spišská Teplica

05.09.2018

Nájomna zmluva 16/2018

16/2018

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Milan Urban

Obec Spišská Teplica

05.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o lízingu

1

Neuvedené

VÚB Leasing, a.s.

Obec Spišská Teplica

05.09.2018

Zmluva o lízingu hnuteľných vecí

LZC/18/10708

3 992,00 EUR

VÚB Leasing, a.s.

Obec Spišská Teplica

05.09.2018

Nájomná zmluva č. 15/2018

15/2018

50,00 EUR Päťdesiat eur.

Alena Kubaská

Obec Spišská Teplica

31.08.2018

zmluva o poskytnutí grantu

7/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

ACB Slovensko o.z.

Obec Spišská Teplica

28.08.2018

Sponzorská zmluva

27_08_2018

200,00 EUR dvestoeur

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

25.08.2018

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

25082018

2 200,00 EUR

Musichouse s.r.o.

Obec Spišská Teplica

25.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o podaní umeleckého výkonu

1

Neuvedené

Výkonný umelec: Peter Cmorik

Obec Spišská Teplica

24.08.2018

Sponzorská zmluva

24_08_2018

50,00 EUR Päťdesiat eur

Quali slovakia

Obec Spišská Teplica

24.08.2018

Sponzorská zmluva

24_08_2018

100,00 EUR Jednosto Eur

Hertely Štefan

Obec Spišská Teplica

24.08.2018

Nájomná zmluva č. 14/2018

14/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Ing. Vladimír Mešár

Obec Spišská Teplica

24.08.2018

Nájomná zmluva č. 13/2018

13/2018

50,00 EUR Päťdesiat eur.

Ondrej Dunaj Jurčo

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: