#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.05.2018

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení služieb v ochrane zdravia

11_05_2018 Dodatok c_1 k Zmluve

180,00 EUR Jednostoosemdesiat Eur

Pracovná zdravotná služba s.r.o.

Obec Spišská Teplica

10.05.2018

Sponzorská zmluva

30042018

300,00 EUR

Obec Spišská Teplica

JUNO DS s.r.o.

09.05.2018

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

09_05_2018

2 200,00 EUR

Výkonný umelec: Peter Cmorik

Obec Spišská Teplica

07.05.2018

Dodatok k zmluve č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

20_04_2018_dodatok c_1

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

NATUR-PACK, a.s.,

02.05.2018

Zmluva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovnou zdravotnou službou s.r.o., Poprad

02_05_2018

30,00 EUR Tridsať eur

Pracovná zdravotná služba s.r.o.

Obec Spišská Teplica

02.05.2018

Dodatok k zmluve

20_04_2018_dodatok c_1

7 272,00 EUR Sedemtisícdvestosedemdesiatdva Eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

30.04.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

2

2 929,21 EUR

JUNO DS s.r.o.

Obec Spišská Teplica

27.04.2018

Nájomná zmluva č. 8/2018

Nájomná zmluva č. 8/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Stanislav Gaži

Obec Spišská Teplica

25.04.2018

Zmluva o poskytovaní dotácie podľa VZN č.10/2017

5_2018

1 000,00 EUR Jedentisíc Eur

Občianske združenie GALAXIA

Obec Spišská Teplica

25.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

38_506

3 000,00 EUR Tritisíc Eur

Obec Spišská Teplica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

23.04.2018

č_2_k _Zmluve_č_4215170042

č_2_k _Zmluve_č_4215170042

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

20.04.2018

DOHODA č.18/36/50J/5

Dodatok č.1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

06.04.2018

Mandátna zmluva

06042018

800,00 EUR

LEDAS, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

06.04.2018

Zmluva o pripojení

24ZVS0000747283D

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Spišská Teplica

03.04.2018

Nájomná zmluva č. 7/2018

Nájomná zmluva č. 7/2018

50,00 EUR Päťdesiat eur.

Ing. gabriela Olekšáková

Obec Spišská Teplica

27.03.2018

Nájomná zmluva č. 6/2018

Nájomná zmluva č. 6/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Ing. Ján Šeliga

Obec Spišská Teplica

23.03.2018

DOHODA č.18/36/50J/5

DOHODA č.18/36/50J/5

29 149,20 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

21.03.2018

Nájomná zmluva č. 5/2018

Nájomná zmluva č. 5/2018

75,00 EUR Sedemdesiatpäť eur

Vladimír Mozoláni

Obec Spišská Teplica

19.03.2018

Zmluva o dielo

19032018

27 081,05 EUR

EUROVIA SK, a.s.

Obec Spišská Teplica

19.03.2018

Nájomná zmluva č. 4/2018

Nájomná zmluva č. 4/2018

50,00 EUR Päťdesiat eur.

Mária Javorová

Obec Spišská Teplica

15.03.2018

Dodatok k Zmluve o účte Komunal

15032018_2

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

15.03.2018

Dodatok k Zmluve o účte Komunal extra

15032018_1

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

13.03.2018

Zmluva na spracovanie doplnenia ŽoNFP

12032018

500,00 EUR

Rozvoj Spiša n.o.

Obec Spišská Teplica

12.03.2018

Zmluva o budúcej zmluve

22/18/AZ

Neuvedené

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Spišská Teplica

09.03.2018

Dodatok č.1/2018 k nájomnej zmluve č.18/2016

Dodatok č.1/2018

4,00 EUR Štyri eur.

Ján Šeliga

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: