#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.05.2020

Nájomná zmluva č. 14/2020

14/2020

10,00 EUR Desaťeur.

František Kubík

Obec Spišská Teplica

20.05.2020

Zmluva o združení fin. prostriedkov

20052020

3 900,00 EUR

Scheidegger Training Institute Europe, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

19.05.2020

Zmluva o združení fin. prostriedkov

19052020_2

100,00 EUR

Ingt. Jozef Jurčík

Obec Spišská Teplica

19.05.2020

Zmluva o združení fin. prostriedkov

19052020_1

500,00 EUR

Ing. Peter Petrik

Obec Spišská Teplica

18.05.2020

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

18052020

400,00 EUR

Václav Šeliga - DAJA

Obec Spišská Teplica

15.05.2020

Nájomná zmluva č. 13/2020

13/2020

20,00 EUR Dvadsaťeur.

Ružena Koláriková

Obec Spišská Teplica

15.05.2020

Nájomná zmluva č. 12/2020

12/2020

40,00 EUR Štyridsaťeur.

Ružena Koláriková

Obec Spišská Teplica

14.05.2020

Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 05.11.2019

Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 05.11.2019

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

Cecília Kulichová

14.05.2020

Zmluva o združení fin. prostriedkov

14052020

600,00 EUR

Mäso-Tatry, s.r.o

Obec Spišská Teplica

13.05.2020

Nájomná zmluva č. 08/2020

8/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Mária Annabelle Pettersonová

Obec Spišská Teplica

07.05.2020

Nájomná zmluva č. 11/2020

11/2020

50,00 EUR Päťdesiateur.

Jaroslav Kubaský

Obec Spišská Teplica

07.05.2020

Nájomná zmluva č. 10/2020

10/2020

1,45 EUR Jednoeuro 45/100

Ing. Andrea Egressyová

Obec Spišská Teplica

06.05.2020

Zmluva o dielo

05052020

3 600,00 EUR

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Obec Spišská Teplica

06.05.2020

Nájomná zmluva č. 09/2020

09/2020

50,00 EUR Päťdesiateur.

Mária Jakubčová

Obec Spišská Teplica

05.05.2020

Mandátna zmluva

27042020

1 900,00 EUR

Ing. Katarína Kumorovitzová

Obec Spišská Teplica

04.05.2020

Dodatok k Zmluve zo dňa 30.06.2016

Dodatok č. 3 k Zmluve

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

NATUR-PACK, a.s.

29.04.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní VS

23042020

29,00 EUR mesačne

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

29.04.2020

Rámcová kúpna zmluva

4/2020

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

STAVMAT - POPRAD, s.r.o.

15.04.2020

Dodatok č. 1 k zmluve

1

500,00 EUR päťsto Eur.

Občianske združenie Žijeme v Teplici

Obec Spišská Teplica

03.04.2020

Nájomná zmluva č. 7/2020

07/2020

32,68 EUR Tridsaťdvaeur 68/100

Mgr. Ľudmila Galliková

Obec Spišská Teplica

02.04.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

12032020

847,80 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

30.03.2020

Dodatok č. 1

27032020

0,00 EUR

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Obec Spišská Teplica

25.03.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

16032020

45,00 EUR deň

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

19.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

320 0478

3 000,00 EUR Tritisíc eur.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Spišská Teplica

10.03.2020

MANDÁTNA ZMLUVA

10_03_2020

4 800,00 EUR štyritisícosemstoeur

Stavebný inžiniering, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: