#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.06.2018

Zmluva o poskytnutí peňažného daru

Na-113-2018

4 000,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Nadácia Slovenskej sporiteľne

13.06.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/82

95 898,32 EUR

Obec Spišská Teplica

Ministerstvo životného prostredia SR

13.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2018

500,00 EUR Päťsto Eur

Občianske združenie Žijeme v Teplici

Obec Spišská Teplica

04.06.2018

Kúpna zmluva 02.03.2018

Kúpna zmluva 02.03.2018

Neuvedené

Vlastníci nehnuteľného majetku v KÚ Spišská Teplica

Obec Spišská Teplica

04.06.2018

Rekonštrukcia Družstevnej ulice

4909.80700061KU-dodatok _c_1

Neuvedené

EUROVIA SK, a.s.

Obec Spišská Teplica

31.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

PHZ-OPK1-2018-000747-003

30 000,00 EUR

Obec Spišská Teplica

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

24.05.2018

Zmluva o Lízingu hnuteľných vecí č. LZC/18/10409

LZC_18_10409

Neuvedené

VÚB Leasing, a.s.

Obec Spišská Teplica

24.05.2018

Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 1/2016

Dodatok_č_3_k zmluve_č_1_2016

0,10 EUR

Gabriela Červeňová

Obec Spišská Teplica

24.05.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva 23_05_2018

9,00 EUR Deväť eur.

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

23.05.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

230518 - 2030193650

Neuvedené

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

11.05.2018

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení služieb v ochrane zdravia

11_05_2018 Dodatok c_1 k Zmluve

180,00 EUR Jednostoosemdesiat Eur

Pracovná zdravotná služba s.r.o.

Obec Spišská Teplica

10.05.2018

Sponzorská zmluva

30042018

300,00 EUR

Obec Spišská Teplica

JUNO DS s.r.o.

09.05.2018

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

09_05_2018

2 200,00 EUR

Výkonný umelec: Peter Cmorik

Obec Spišská Teplica

07.05.2018

Dodatok k zmluve č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

20_04_2018_dodatok c_1

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

NATUR-PACK, a.s.,

02.05.2018

Zmluva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovnou zdravotnou službou s.r.o., Poprad

02_05_2018

30,00 EUR Tridsať eur

Pracovná zdravotná služba s.r.o.

Obec Spišská Teplica

02.05.2018

Dodatok k zmluve

20_04_2018_dodatok c_1

7 272,00 EUR Sedemtisícdvestosedemdesiatdva Eur

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

30.04.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

2

2 929,21 EUR

JUNO DS s.r.o.

Obec Spišská Teplica

27.04.2018

Nájomná zmluva č. 8/2018

Nájomná zmluva č. 8/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Stanislav Gaži

Obec Spišská Teplica

25.04.2018

Zmluva o poskytovaní dotácie podľa VZN č.10/2017

5_2018

1 000,00 EUR Jedentisíc Eur

Občianske združenie GALAXIA

Obec Spišská Teplica

25.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

38_506

3 000,00 EUR Tritisíc Eur

Obec Spišská Teplica

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

23.04.2018

č_2_k _Zmluve_č_4215170042

č_2_k _Zmluve_č_4215170042

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

20.04.2018

DOHODA č.18/36/50J/5

Dodatok č.1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

06.04.2018

Mandátna zmluva

06042018

800,00 EUR

LEDAS, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

06.04.2018

Zmluva o pripojení

24ZVS0000747283D

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Spišská Teplica

03.04.2018

Nájomná zmluva č. 7/2018

Nájomná zmluva č. 7/2018

50,00 EUR Päťdesiat eur.

Ing. gabriela Olekšáková

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: