#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.01.2021

Nájomná zmluva č. 1/2021

1/2021

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Ján Glejdura

Obec Spišská Teplica

19.01.2021

Dodatok č.1/2020

1/2020

1,71 EUR Jednoeuro 71/100

Jana Šavelová

Obec Spišská Teplica

18.01.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-792229529405

24,00 EUR mesačne

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

14.01.2021

Dodatok k nájomnej zmluve uzatvorenej 04.03.1999

dodatok_c_15

3 300,00 EUR Tritisíctristo

Jozef Šebest

Obec Spišská Teplica

13.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

30_12_2020

1 748,16 EUR Tisícsedemstoštyridsaťosemeur 16/100

Spišská katolícka charita

Obec Spišská Teplica

12.01.2021

Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 15 12 2020

12 1 2021

13 725,09 EUR Trinásťtisícsedemstodvadsaťpäť 09/100 eur

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

08.01.2021

Zmluva o uzatvroení budúcej zmluvy

104-1130PP/2020

Neuvedené

Obec Spišská Teplica

Prešovský samosprávny kraj

04.01.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2020-003926

66 893,23 EUR

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Obec Spišská Teplica

29.12.2020

Dodatok č.1/2020

1/2020

5,74 EUR Päťeur 74/100

Ing. Mária Gaborčíková

Obec Spišská Teplica

29.12.2020

Zmluva o dielo

20_11_2020

20 286,11 EUR Dvadsaťtisícdvestoosemdesiatšesťeur 11/100

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

29.12.2020

Dodatok č.1/2020

1/2020

Neuvedené

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

18.12.2020

Nájomná zmluva č. 34/2020

34/2020

37,50 EUR Tridsaťsedemeur 50/100

Mária Kamhalová

Obec Spišská Teplica

16.12.2020

Kúpna zmluva

15 12 2020

13 725,09 EUR Trinásťtisícsedemstodvadsaťpäť 09/100 eur

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.

Obec Spišská Teplica

16.12.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

16_12_2020

Neuvedené

Mäso-Tarty, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

16.12.2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

OSM/ZOBZ VB/46/2020

0,00 EUR

Mesto Poprad

Obec Spišská Teplica

14.12.2020

Dodatok č.1/2020

01/2020

1,40 EUR Jednoeuro 40/100

Soňa Dudášová

Obec Spišská Teplica

11.12.2020

Nájomná zmluva č. 33/2020

033/2020

75,00 EUR Sedemdesiatpäťeur

Alena Rácová

Obec Spišská Teplica

09.12.2020

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a Bratislava 26

Obec Spišská Teplica

09.12.2020

Zmluva o dodávke plynu

6303011940

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a Bratislava 26

Obec Spišská Teplica

08.12.2020

Dodatok č.1/2020

1/2020

2,55 EUR Dveeura 55/100

Mária Andrejdesová

Obec Spišská Teplica

08.12.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní právnych služieb

2

240,00 EUR Dvestoštyridsať Eur

Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľová 830/15, 058 01 Poprad

Obec Spišská Teplica

04.12.2020

Zmluva o zabezpečení služieb

30/11/2020

Neuvedené

Ján Kolárik

Obec Spišská Teplica

04.12.2020

D O H O D A č. 20/36/012/52

20/36/012/52

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

04.12.2020

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu.

002

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a Bratislava 26

Obec Spišská Teplica

04.12.2020

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu.

001

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a Bratislava 26

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: