#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.11.2018

Dodatok č.1/2018

Dodatok č.1/2018

30,00 EUR Tridsať eur.

Jaroslava Kaločaová

Obec Spišská Teplica

22.11.2018

Nájomná zmluva č.25/2018

25/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Mária Benediková

Obec Spišská Teplica

20.11.2018

Nájomná zmluva č.24/2018

24/2018

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat eur.

Marcela Diabelková

Obec Spišská Teplica

20.11.2018

Nájomná zmluva č.23/2018

23/2018

100,00 EUR Jedenstoeur.

Marcela Diabelková

Obec Spišská Teplica

19.11.2018

Nájomná zmluva č.22/2018

22/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Ľudmila Budinská

Obec Spišská Teplica

16.11.2018

Zmluva o poskytnutí služby

13112018

4 650,00 EUR

Peter Basarik

Obec Spišská Teplica

31.10.2018

zmluva o dielo o vykonaní prác

31_10_2018

24 923,26 EUR Dvadsaťštyritisícdeväťstodvadsaťtri Eur a dvadsaťšesť centov

Archprojekt Poprad, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

29.10.2018

Zmluva o dielo

11102018

52 396,56 EUR

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.

Obec Spišská Teplica

29.10.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1_192673087485

1,00 EUR Jedno Euro

Obec Spišská Teplica

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

24.10.2018

Dohoda č.18/36/010/63

18_36_010_63

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Spišská Teplica

22.10.2018

Nájomná zmluva 21/2018

21/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Daniela Oravcová

Obec Spišská Teplica

22.10.2018

Kúpna zmluva

22_10_2018

441,76 EUR Štyristoštyridsaťjeden EUR a sedemdesiatšesť centov

Magdaléna Kleinová

Obec Spišská Teplica

22.10.2018

Kúpna zmluva

12102018

522,10 EUR

PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Obec Spišská Teplica

18.10.2018

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služby

18_10_2018

Neuvedené

Peter Basarik

Obec Spišská Teplica

17.10.2018

Dodatok_zmluvy_o_poskytovaní_verejných_služieb_balík

9915438215

20,89 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Spišská Teplica

15.10.2018

Nájomná zmluva č.20/2018

20/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Darina Baranová

Obec Spišská Teplica

15.10.2018

Nájomná zmluva č. 19/2018

19/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäťeur.

Mgr. Eva Mušková

Obec Spišská Teplica

15.10.2018

Nájomná zmluva č.18/2018

18/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Daniela Slivková

Obec Spišská Teplica

11.10.2018

Zmluva_o_spolupráci

USVRK_OIP_2018_001454_004

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Spišská Teplica

09.10.2018

Mandátna_zmluva

09_10_2018

980,00 EUR deväťstoosemdesiateur

Ing. Katarína Kumorovitzová

Obec Spišská Teplica

03.10.2018

Zmluva o poskytovaní služby

03_10_2018

4 650,00 EUR Štyritisícšesťstopäťdesiat Eur

Peter Basarik

Obec Spišská Teplica

02.10.2018

Zmluva_o_dielo

02_10_2018

14 040,00 EUR štrnásťtisícštyridsať eur

AIP projekt,s.r.o.

Obec Spišská Teplica

27.09.2018

Nájomná zmluva č. 17/2018

17/2018

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur.

Anna Kyselová

Obec Spišská Teplica

25.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2018

300,00 EUR Tristo eur

Poľovnícke združenie BOR

Obec Spišská Teplica

24.09.2018

dodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo

24_09_2018_dodatok_c_1

Neuvedené

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Obec Spišská Teplica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: