#

Navigácia

Obsah

SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozvoz stravy - oznámenie - tu ku stiahnutiu .pdf, 289,32 kB

Poskytovanie sociálnych služieb - oznámenie - tu ku stiahnutiu .pdf, 170,04 kB

Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb - tu ku stiahnutiu .pdf, 345,15 kB

Príloha KPRSS - tu ku stiahnutiu .pdf, 28,07 kB

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov - tu ku stiahnutiu .pdf, 933,30 kB

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľská službu - tu ku stiahnutiu .pdf, 911,81 kB

K vyplnenej a podpísanej žiadosti je potrebné priložiť kópie aktuálnych lekárskych správ žiadateľa.