#

Navigácia

Obsah

Aktuálne projekty

Miestna občianska poriadková služba

Terénna sociálna práca

Národný športový projekt výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry

Zateplenie hasičskej zbrojnice a prístavba garáže

Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Aktivačná činnosť výkonávaná formou MOS

 

Ukončené projekty

Národný projekt Rodina a práca

Obnova premietacej techniky kultúrneho domu

Modernizácia osvetlenia javiska

Lokálna adaptačná stratégia na zmeny klímy

Kamerový systém obce

Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti 2015-2018

Aktivačná činnosť vykonávaná formou MOS 2015-2018

 

Projekty v príprave

Rekonštrukcia materskej školy

Odborne a moderne - ZŠ v Spišskej Teplici

Nákup kompostérov

Triedený zber

Cisterciáni pod Tatrami - spoločné korene a spoločná budúcnosť Szafliar a Spišskej Teplice

Výstavba nového komunitného centra

Prepravná služba