#
#

Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Spišská Teplica

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Schaleková Anna, Ing.Finančná komisia - Predsedníčka
Sociálna komisia - Členka
Poslanci - Poslankyňa - ul. Svitská, Vodárenská, Okružná
Slebodníková Anna, Mgr.
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Komunitné centrum

Telefón: 052/7738400

Mobil: 0911628404

E-mail: kc@obecspisskateplica.sk

Slušná Marta
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Miesto prvého kontaktu

Telefón: 052/7738400

E-mail: podatelna@obecspisskateplica.sk

Šebest PeterStavebná komisia - Člen
Komisia verejného poriadku: - Člen
Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Člen
Finančná komisia - Člen
Poslanci - Poslanec - ul. Mládeže, Patrónska, Popradská, Tatranská, Topoľová
Šeliga Ján, Ing.Komisia verejného poriadku: - Člen
Komisia pre sťažnosti - Člen
Stavebná komisia - Predseda
Poslanci - Poslanec - ul. Krátka, Lesná
Šeliga Radoslav, Ing.
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obec Spišská Teplica - Starosta
Obecný úrad Spišská Teplica - Starosta

Telefón: 052/7738400

Mobil: 0911974426

E-mail: starosta@obecspisskateplica.sk

Šprochová Nikola, Mgr.
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Komunitné centrum

Telefón: 052/7738400

Mobil: 0911628404

E-mail: socialnypracovnik@obecspisskateplica.sk