#
#

Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Spišská Teplica

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Martinková Mária Klára, Ing.
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Prednostka

Telefón: 052/7738400

E-mail: prednosta@obecspisskateplica.sk

Maškulková Zuzana, Mgr.Finančná komisia - Členka
Sociálna komisia - Členka
Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Členka
Poslanci - Poslankyňa - ul. Osloboditeľov po súp. č. 130
Mencáková Viera
Obrancov mieru 454/3, Spišská Teplica
Obecný úrad Spišská Teplica - Evidencia obyvateľstva, správa registratúry

Telefón: 052/7738400

E-mail: obec@obecspisskateplica.sk

Michalková Mária, MUDr.Poslanci - Poslankyňa - ul. Cintorínska, Mlynská, Záhradná, poverená zvolávaním a vedením zasadnutí OZ
Komisia pre sťažnosti - Predsedníčka
Komisia kultúry, športu, školstva a spravodajcu - Členka
Komisia na ochranu verejného záujmu - Predsedníčka