#
#

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Celoplošné testovanie - organizácia v obci

Informácie o priebehu celoplošného testovania na COVID-19 v obci Spišská Teplica celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:

Výzva pre zdravotníkov-COVID 19

Obec vyzýva dobrovoľníkov z radov zdravotníkov, ktorí by mohli byť nápomocní pri celoplošnom testovaní. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:

Usmernenie Okresného úradu Poprad k celoplošnému testovaniu

Usmernenie Okresného úradu Poprad vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19–akcia „Spoločná zodpovednosť“ celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:

Nové opatrenia v rámci núdzového stavu od 24.10.2020

Prijaté Uznesením Vlády SR č. 678 dňa 22.10.2020 celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:

Tlačová správa k SODB 2021 za Prešovský kraj

V Prešovskom kraji sčítali 48 % bytov. Sčítanie domov a bytov prebieha v Prešovskom kraji v 665 obciach, pričom 23 obcí má štatút mesta. V systéme pracujú všetky obce. Úplne, na 100 %, svoje domy a byty sčítalo 25 obcí a nad 90 % má sčítané byty 21 obcí. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor:

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19

Ministerstvo obrany SR poskytuje informácie prostredníctvom webovej stránky celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor:

Prosba o finančný dar - pamätná tabuľa

Prosba o finančný dar - sponzorstvo pamätnej tabule prvému povojnovému predsedovi ONV v Poprade a politickému väzňovi Jánovi Bendíkovi, rodákovi zo Spišskej Teplice celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:

Odvolanie 2. stupňa povodňovej aktivity

Obec Spišská Teplica odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity na území obce Spišská Teplica od 14.00 hod. dňa 19.10.2020. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:

Vyhlásenie 2. stupňa povodňovej aktivity

Vyhlásenie 2. stupňa povodňovej aktivity od 13,30hod. dňa 15.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:

Odvolanie 3. stupňa povodňovej aktivity

Odvolanie 3. stupňa povodňovej aktivity od 13,30h dňa 15.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky, hromadné podujatia

Opatrenie určuje podmienky pre prevádzku obchodov, reštaurácií, konanie podujatí - zmeny od 15.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR - nosenie rúšok

Opatrenie sa týka zákazu pohybovať sa na verejnosti v interiéri a v exteriéri a vo verejnej doprave bez rúška, šatky, šálu, ktorými sú prekryté nos a ústa - zmeny od 15.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:

Vyhlásenie III.stupňa povodňovej aktivity

Dňa 13.10.2020 od 16.20 hod. Obec Spišská Teplica,vyhlasuje III. stupeň povodňovej aktivity v dôsledku vzniku povodne v lokalite Záhumená (ul.Patrónska a ul. Popradská). celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor:

Usmernenie pri registrácii chovov ošípaných

ŠVPS SR podľa zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení nes.predpisov usmerňuje postup na registráciu chovov s maximálne jedným kusom ošípanej. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor:

Výzva hlavného hygienika SR

Hlavný hygienik Ján Mikas: Nehľadajme cesty, ako obísť pravidlá celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR - domáca izolácia, zoznam bezpečných krajín

Opatrenie sa týka povinností pri príchode zo zahraničia - zmeny od 1.10.2020 celý text

ostatné | 29. 9. 2020 | Autor:

Orálna vakcinácia líšok proti besnote jesenná kampaň 2020 _ informácia

Termín orálnej vakcinácie je od 05.10.2020 až do 26.10.2020/ posun je možný podľa vývoja počasia/. celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky, hromadné podujatia

Opatrenie určuje podmienky pre prevádzku obchodov, reštaurácií, konanie podujatí - zmeny od 18.9.2020 celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR - nosenie rúšok

Opatrenie sa týka zákazu pohybovať sa na verejnosti v interiéri a vo verejnej doprave bez rúška, šatky, šálu, ktorými sú prekryté nos a ústa - zmeny od 1.9.2020 celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor:

Tlačová správa k SODB 2021 za Prešovský kraj

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Najviac sčítaných obcí má v rámci republiky Prešovský kraj, kde je do štatistického zisťovania zapojených najviac samospráv. celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Poprade vyhlasuje od 10. augusta 2020 od 10:00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva do odvolania. celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR - domáca karanténa

Opatrenie sa týka nariadenia domácej izolácie pre osoby, ktoré vstúpia na územie SR od 6.7.2020 od 7.00h z krajín mimo zoznamu, z dôvodu pandémie COVID-19 celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR - nosenie rúšok

Opatrenie sa týka zákazu pohybovať sa na verejnosti v interiéri a vo verejnej doprave bez rúška, šatky, šálu, ktorými sú prekryté nos a ústa - zmeny od 4.7.2020 celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor:

Oznam

Pošta Spišská Teplica oznamuje, že od 01.07.2020 bude zmena hodín pre verejnosť. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR - zasadnutia a pohreby od 07.05.2020

Opatrenie sa týka určenia podmienok pre zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy a konanie pohrebov od 7.5.2020 od 12.00h, z dôvodu pandémie COVID-19 celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR - bohoslužby

Opatrenie sa týka určenia podmienok pre výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu od 6.5.2020 od 6.00h, z dôvodu pandémie COVID-19 celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR - zasadnutia orgánov územnej samosprávy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 20.04.2020, ktorým sa ukladajú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy povinnosti súvisice s konaním zasadnutí a schôdzí celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor:

ÚVZ SR: Pitie alkoholu nechráni pred ochorením COVID-19

V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa stretávame s rôznymi mýtmi. Pokiaľ ide o šírenie tohto ochorenia v súvislosti s alkoholom, tak snáď najznámejším mýtom je, že konzumácia alkoholu ničí vírus, ktorý spôsobuje COVID-19. Konzumácia alkoholu neničí vírus, ale naopak pravdepodobne zvýši zdravotné riziká, ak sa osoba infikuje. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že v žiadnom prípade by ste nemali konzumovať akýkoľvek druh alkoholického produktu ako prostriedok prevencie alebo liečby infekcie COVID-19. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor:

Prevádzkové hodiny obecného kompostoviska od 15.4.2020

Možnosť dovozu biologicky rozložiteľného odpadu na obecné kompostovisko v školskom areáli celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 24.03.2020

Opatrenie sa týka zákazu pohybovať sa na verejnosti bez respirátora, rúška, šatky, šálu, ktorými sú prekryté nos a ústa. Opatrenie je účinné od 25.03.2020 00:00h do odvolania. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná